Ngành Công Thương: Tiếp tục giữ vai trò chủ lực

13:55:27 | 16/4/2024

Năm 2024, ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt khoảng 665,76 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 64 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD, tăng 20,4%; kim ngạch nhập khẩu 27 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2023. Vì vậy ngay từ đầu năm, ngành đã tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu này.


Ngành Công Thương Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt khoảng 665,76 nghìn tỷ đồng

Theo đó, ngành  đã bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có hướng chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Tập trung tham mưu, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành. Chỉ đạo ngành điện lực ưu tiên nguồn điện cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, ưu tiên tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất, đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện như các tuyến đường dây 220kV, trạm biến áp 220kV, tuyến đường dây 110kV, các trạm biến áp 110kV để kịp thời phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới. Đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm nhanh chóng bàn giao đất cho các chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh,…

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ngành tổ chức hiệu quả, đồng bộ công tác dự báo, bám sát tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa; kịp thời đề xuất với Bộ Công Thương, UBND tỉnh triển khai các giải pháp cần thiết. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối chuyên nghiệp; tạo lập hệ thống bán buôn, bán lẻ, phân bố hài hòa trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, siêu thị, trung tâm thương mại, logistics, chợ đầu mối,... để phục vụ cả thị trường trong nước và xuất nhập khẩu; từng bước đổi mới, nâng cấp hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…

Bên cạnh đó, ngành cũng tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển công thương trên địa bàn. Nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo Sở và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Duy trì và đổi mới nội dung các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý để nghe phản ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tiếp tục tham gia hiệu quả Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát và công bố công khai các thủ tục hành chính (kèm theo các mẫu biểu, quy trình, phí và lệ phí) trên trang website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của Sở để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Công khai số điện thoại của người có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác và giám sát thực hiện,…

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)