Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển

09:47:58 | 7/6/2024

Tỉnh Sơn La xác định đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng lực lượng lao động đạt 65%

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Trong đó nổi bật là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch “Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045”.

Đến nay, chất lượng GDNN của tỉnh đã và đang từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Hiện tại tỉnh đang quản lý 03 trường cao đẳng, với cơ cấu ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe; nông, lâm nghiệp; nội vụ; công tác xã hội; văn hóa du lịch; nghệ thuật; cơ khí; công nghệ ô tô,... Hàng năm, có từ 80 – 85% lao động được sử dụng đúng nghề và trình độ đào tạo; hơn 30% lao động có kỹ năng tay nghề khá trở lên, đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp. Năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho 20.178 người, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho biết: Tỉnh đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, kinh tế dịch vụ và du lịch đang trở thành ngành kinh tế chủ lực, công nghiệp chế biến phát triển song hành cùng kinh tế nông nghiệp đang chuyển hướng sản xuất hàng hóa theo hướng công nghệ cao. Sơn La đã và đang thu hút được nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, với năng lực đào tạo cho khoảng 7.225 lao động, trong đó (cao đẳng: 1.190 người; trung cấp: 2.980 người; sơ cấp: 3.055 người), mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDNN tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác GDNN; chủ động xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế để thực hiện đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo theo hợp đồng, đào tạo theo địa chỉ và theo đơn đặt hàng; chú trọng đào tạo đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên trong các cơ sở GDNN, đặc biệt tại một số ngành nghề như: Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên nhà hàng, khách sạn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, ICT,... Xây dựng Trường Cao đẳng Sơn La đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong GDNN. Gắn kết chặt chẽ GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động. Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vào giảng dạy. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng lực lượng lao động đạt 65%.

Song song với đó, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình việc làm, đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin tới người dân về việc làm, định hướng việc làm sau học nghề, các chính sách hỗ trợ học nghề,...

Tăng cường các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, sáng tạo, chất lượng cao, bền vững; việc làm xanh; việc làm cho đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình đăng ký thành lập và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp để thu hút, sử dụng lao động chính thức, chuyển dần lao động phi chính thức sang lao động chính thức.

Đặc biệt, đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động,…

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)