Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

10:57:06 | 17/6/2024

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP.Hải Phòng đã đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào truy xuất nguồn gốc trong tiêu thụ sản phẩm. Nhiều tiến bộ khoa học đã được áp dụng: Hệ thống tưới tự động; điều chỉnh nhiệt độ trong nhà kính, máng ăn tự động trong chăn nuôi đến hệ thống quạt nước xục khí tự động,…

Tiêu thụ nông sản và truy xuất nguồn gốc

Một phần quan trọng của quá trình CĐS là việc tăng cường tiêu thụ nông sản và gắn thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp minh bạch thông tin và nâng cao giá trị nông sản. Những năm qua, Hải Phòng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.


Lãnh đạo Sở NN&PTNT TP.Hải Phòng họp bàn đẩy mạnh CĐS trong toàn ngành

Đến nay, thành phố có hơn 220 mã sản phẩm nông sản đã được giới thiệu trên các sàn TMĐT, đi kèm với việc áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc thông qua các hệ thống uy tín.

Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm

Nhờ đẩy mạnh CĐS, các sản phẩm nông nghiệp của thành phố không chỉ được cải thiện chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng mà còn ngày càng có nhiều sản phẩm được liên kết với doanh nghiệp để chế biến và tiêu thụ. Công nghệ thông tin (CNTT) đã được ứng dụng để mở rộng hình thức tiêu thụ, từ các sàn TMĐT đến trang mạng xã hội, giúp sản phẩm tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Tăng cường tuyên truyền CĐS

Sở NN&PTNT TP.Hải Phòng đã chủ động xây dựng các chuyên mục, tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Sự phối hợp tích cực giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân đã tạo ra nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và CĐS hiệu quả.

Vững tin vào tương lai

Với những kết quả đã đạt được, ngành NN&PTNT TP.Hải Phòng đang dần chứng tỏ vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương và quốc gia. Quyết tâm và sự hợp tác từ tất cả các bên liên quan sẽ đưa ngành tiếp tục phát triển trong tương lai đầy hứa hẹn.

Trong đó nổi bật là phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Hiện nay, toàn thành phố có 213 sản phẩm OCOP đã được công nhận gồm 66 sản phẩm 4 sao và 147 sản phẩm 3 sao; và 05 sản phẩm đã gửi Bộ NN&PTNT đề nghị đánh giá đạt 5 sao.

Nông nghiệp hiện đại góp phần không nhỏ vào chương trình Nông thôn mới (NTM) của Hải Phòng. Đến nay, 7/8 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, có 84 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 48 xã đạt NTM kiểu mẫu.

4 tháng đầu năm 2024, tại Bộ phận Một cửa của Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã tiếp nhận, giải quyết 926/967 hồ sơ; tiếp nhận, xử lý trên 6.645 văn bản đến; ban hành trên 2.194 văn bản đi; đôn đốc, kiểm đếm trên 240 nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 được tiếp tục duy trì, cải tiến.

Bắc Hà (Vietnam Business Forum)