Bộ trưởng Hà Lan thăm và làm việc tại Việt Nam

16:59:52 | 5/10/2012

Từ ngày 9- 11/10, Ông Ben Knapen, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu và Hợp tác quốc tế Hà Lan sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến thăm 3 ngày này, Bộ trưởng Knapen sẽ thăm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và chứng kiến hợp tác giữa hai nước chuyển giao từ hợp tác phát triển sang hợp tác kinh tế.

Ông Ben Knapen, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu và Hợp tác quốc tế Hà Lan. Ảnh: cpv.org.vn

Theo lịch trình, Bộ trưởng Knapen sẽ thăm Hà Nội ngày thứ Ba và đến chào xã giao Bộ trưởng Ngọai giao Phạm Bình Minh. Buổi chiều ông có chuyến thực địa thăm và kiểm tra việc phát triển chuỗi giá trị trong nông nghiệp được hình thành như thế nào ở Việt Nam. Ngày thứ Tư, ông sẽ đến thăm trang trại sữa bền vững của công ty Hà Lan Friesland Campina.

Chuyến thăm lần này nhằm đánh giá và xem xét các bước tiến triển trong giai đọan chuyển đổi của Việt Nam cũng như vai trò của các công ty Hà Lan trong tiến trình đó.

Hà Lan đã là nước viện trợ hợp tác phát triển cho Việt Nam suốt hai thập kỷ qua, tập trung vào nước và biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, nông nghiệp, y tế, HIV/AIDS, quản lý nhà nước và đào tạo đai học. Hỗ trợ song phương hiên nay đang trong giai đọan chuyển đổi sang hợp tác kinh tế dựa trên những quan tâm chung lớn hơn Viện trợ Hợp tác Phát triển.

Hiện chính phủ Hà Lan đang cung cấp một chương trình hỗ trợ cho giai đọan này, kết nối các công cụ khác nhau cho hợp tác giữa các đối tác hai bên, bao gồm cả ODA và các nguồn tài chính khác. Chương trình này tập trung vào các lĩnh vực kinh tế chủ đạo như Nông nghiệp, nước và biến đổi khí hậu, phát triển hàng hải (đóng tàu và phát triển cảng), năng lượng và hậu cần vận tải cũng như tài chính.

PV