Internet phát triển lên đến 288 triệu tên miền trong Quý IV năm 2014

13:49:17 | 23/3/2015

Mới đây, VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, đã công bố có bốn triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet trong Quý 4/2014, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 288 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, theo Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất.

Mức gia tăng bốn triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,3 phần trăm so với Quý 3/2014. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 16,9 triệu, hay 6,2 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 4/2014, đạt tổng số khoảng 130,6 triệu tên miền trong cơ sở tên miền cho .com và .net, tăng 2,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com tương đương 115,6 triệu, trong khi .net tương đương 15,0 triệu.

Tổng đăng ký mới cho .com và .net đạt 8,2 triệu trong Quý 4/2014. Trong Quý 4/2013, tổng đăng ký mới cho .com và .net đã đạt 8,2 triệu.

Trong Quý 4/2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 110 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 146 tỷ lượt. So với quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã giảm 3,7 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 54,0 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 33,5 phần trăm và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã tăng 47,1 phần trăm.

DNS là một thành phần quan trọng của Internet; tuy nhiên, vấn đề bảo mật DNS thường bị xem nhẹ. Triển khai giải pháp an toàn bảo mật mở rộng hệ thống máy chủ DNS (DNSSEC) có thể giúp giảm thiểu bề mặt tấn công và tăng cường các động thái bảo mật. Bài viết nổi bật của quý này, “Understanding and Enabling the Full Benefits of DNSSEC” (Hiểu và hiện thực hóa tất cả lợi ích của DNSSEC) nhấn mạnh vai trò và lợi ích của DNSSEC trong DNS.

Verisign công bố bản Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Bản sao của Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền Quý 4/2014, cũng như các báo cáo trước đó, có thể được tải tại VerisignInc.com/DNIB.

TKD