Học viện Kỹ thuật Chế tạo Panasonic Việt Nam mở rộng đào tạo cho học viên bên ngoài

15:03:03 | 5/8/2010

Mới đây, tại Hà Nội, công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Chế tạo Panasonic tại Việt Nam đã tiến hành Lễ Khai giảng lớp Cơ sở khóa 3.

Ông Tsuruta Toshio, giảng viên chính của Học viện Kỹ thuật chế tạo Panasonic tại Việt Nam cho biết: “Bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho các công ty sản xuất trong Tập đoàn, từ tháng 8 năm 2010 chúng tôi có nhận thêm học viên từ các doanh nghiệp ngoài Panasonic. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức lễ chào đón các doanh nghiệp đó đồng thời với việc tổ chức lễ khai giảng lớp Cơ sở khóa 3 lần này.”

Được thành lập tại Việt Nam từ tháng 4 năm 2009, Học viện Kỹ thuật Chế tạo Panasonic Việt Nam là cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực trong ngành chế tạo, trước hết là cho các công ty Panasonic đang hoạt động kinh doanh sản xuất ở Việt Nam. Cơ sở đào tạo này được hình thành dựa trên 90 năm kinh nghiệm chế tạo sản xuất của Tập đoàn và 50 năm kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo về bí quyết chế tạo cho các nhân viên của Panasonic. Đây cũng là Học viện Kỹ thuật Chế tạo đầu tiên được Panasonic thành lập ở nước ngoài.

Chương trình đào tạo của Học viện bao gồm các khóa học Cơ sở và khóa học Ứng dụng dành cho cấp quản lý sản xuất. Học viên nội bộ là các Trưởng chuyền và Phó Trưởng chuyền được tuyển chọn từ gần 7.000 cán bộ, công nhân viên của sáu công ty trong các công ty Panasonic tại Việt Nam.

LTD