Công ty cổ phần Cao su Hà Giang: Gắn sản xuất với an sinh xã hội

12:03:41 | 20/11/2017

9 năm qua (thành lập từ năm 2008), cùng với những nỗ lực trong việc trồng, bảo vệ và chăm sóc các vùng cao su,Công ty cổ phần Cao su Hà Giang còn tích cực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng thiết chế văn hóa và tham gia hoạt động xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân tại các địa bàn triển khai dự án.

Đặt trách nhiệm xã hội lên trước


Công ty cổ phần Cao su Hà Giang đang quản lý, chăm sóc, bảo vệ 1.514 ha cây cao su từ 3-7 năm tuổi, tạo việc làm thường xuyên cho 145 cán bộ, công nhân viên và 910 hộ dân nhận khoán với thu nhập 2,9 - 3,7 đồng/người/tháng. Công ty cũng đã đầu tư hệ thống giao thông có chiều dài lên đến gần 70 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại các thôn, bản vùng dự án, việc trồng cây cao su không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu từ lao động mùa vụ sang lao động có tính chất công nghiệp.Công ty còn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Hiện các khu nhà ở, nhà làm việc tại các Đội sản xuất là nơi hội họp và diễn ra các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho người lao động. Hàng năm, Công ty đều hỗ trợ các thôn bản, xã tại 3 huyện Quang Bình, Bắc Quang và Vị Xuyên xây dựng các nhà văn hóa, nhà cộng đồng và hệ thống giao thông nông thôn, đồng thời tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết. Công ty còn hỗ trợ xây dựng 11 nhà Mái ấm công đoàn, nhà Đại đoàn kết cho người lao động với trị giá 30-50 triệu đồng/căn…Những nỗ lực trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được các cấp, ngành và người dân trong tỉnh đánh giá cao.

Tăng cường ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất

Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả đáng kể. Điển hình, Công ty đã làm việc với Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam để nghiên cứu để đưa vào các giống, nhất là loại cao su kháng lạnh phù hợp với khí hậu, địa hình, chất đất… tại Hà Giang. Cùng với bố trí chuyển lịch trồng mới từ vụ Hè Thu sang vụ Xuân, Công ty cũng bố trí lịch chăm sóc hợp lý, khoa học nên vườn cây sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp để lấy mẫu loại đất, chất đất đem nghiên cứu và đưa ra loại phân bón phù hợp. Do vậy, các vườn cao su đều có sức sinh trưởng và phát triển tốt, được Ban quản lý Kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xếp loại vườn cây tốt nhất trong các đơn vị trồng cao su miền núi phía Bắc.

Công ty còn đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất như: Đào hố, máy hạ đường đồng mức, phát cỏ luồng giữa hàng, phun thuốc phòng trừ bệnh… để nâng cao năng suất lao động. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất luôn được coi trọng, nhất là trong quản lý vườn cây và hoạt động làm việc tại văn phòng Công ty.

Công ty cũng đề nghị tỉnh Hà Giang và Tập đoàn làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kiến nghị với Chính phủ bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su tại Hà Giang vào vùng phát triển cao su của cả nước. Từ đó, Công ty xin chủ trương tiếp tục mở rộng diện tích lên 5.000 ha, đủ quy mô nguyên liệu để xây dựng nhà máy chế biến.Từ năm 2018, việc khai thác mủ cây cao su cũng được tiến hành nên việc xây dựng nhà máy chế biến tại Hà Giang là cần thiết.

Ông Hồ Anh Đức, Giám đốc Công ty chia sẻ: Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Công ty cam kết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường và gắn bó chặt chẽ với sự phát triển bền vững địa phương.