Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn: Đảm bảo cung cấp nhu cầu nước sạch

12:00:07 | 30/9/2019

Là đơn vị có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sau khi cổ phần hóa từ năm 2008 đến nay bằng sự chủ động các giải pháp kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và ổn định đời sống cho người lao động.

Tiền thân từ Xí nghiệp Máy nước Lạng Sơn vào năm 1958 nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp nước sạch phục vụ cho nhân dân Thị xã Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn. Trước đây, Công ty chỉ bao gồm một vài đơn vị nhỏ lẻ, cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chưa được chuẩn hóa, hoạt động chủ yếu của công ty là cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt khoảng 20% dân số Thành phố Lạng Sơn. Trong suốt hơn 50 năm qua đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã không ngừng cố gắng để cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân, kỹ sư, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Từ năm 2003 đến nay ngoài việc đảm bảo đủ cung cấp nhu cầu nước sạch cho nhân dân thành phố Lạng Sơn thì Công ty còn mở rộng và đưa vào khai thác thêm các trạm cấp nước trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Đồng Mỏ, Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn... phục vụ cấp nước sạch cho nhân dân của các tuyến đường 1A, 1B…

Qua nhiều lần chuyển đổi và phát triển, đến năm 2005 theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lạng Sơn với nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân Thành phố Lạng Sơn và các huyện lân cận, với ngành nghề kinh doanh chính là: lắp đặt và sửa chữa các công trình cấp thoát nước, xây lắp điện hạ thế và các trạm biến áp dưới 35KV, tư vấn thiết kế lập dự án giám sát chuyên ngành cấp thoát nước.

Đầu năm 2009, để phù hợp với yêu cầu phát triển đi lên của nền kinh tế thị trường, Công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ đăng ký là 50.098 triệu đồng và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Từ khi cổ phần hóa đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả, bảo toàn được vốn nhà nước. Những năm gần đây cùng với sự năng động, sáng tạo và quyết đoán của Ban Giám đốc, Công ty đã đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh để phát triển đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo làm ăn có lợi nhuận năm sau hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên được cải thiện, tạo công ăn việc làm cho gần 480 lao động. Công ty cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các cơ quan Nhà nước.

Năm 2018 Công ty đạt kết quả doanh thu trên 127 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ là 112%, nộp ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT cho biết: Hiện nay Công ty vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng theo nhu cầu của thị trường. Mặt khác, Công ty còn có đội ngũ kỹ sư, công nhân đang được trẻ hóa có trình độ cao, có thể đáp ứng thực hiện các dự án cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các khu cửa khẩu) để phục vụ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.