Vĩnh Phúc có 858 doanh nghiệp mới thành lập tăng 9,02 % so với cùng kỳ

9:19:55 AM | 7/10/2019

9 tháng đầu  năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 858 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Lũy kế đến hết 30/9/2019, toàn tỉnh có 11.169 doanh nghiệp, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (Mục tiêu đến năm 2020 có 10.000 doanh nghiệp).

Có được kết quả này là nhờ chủ trương và quyết tâm từ lãnh đạo tỉnh. Năm 2019, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt tạo điều kiện thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại nhiều cụm, khu công nghiệp tiếp tục chú trọng tập trung hoàn thiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục, trong đó đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 36a về xây dựng Chính phủ điện tử trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin. UBND tỉnh duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành với doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoàng Thắm (Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)