Ngành công thương: Đồng hành cùng doanh nghiệp

10:18:20 | 8/10/2019

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ X, sản xuất công nghiệp Trà Vinh đã có những bước chuyển mình tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà.

Nổi bật trong 3 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp Trà Vinh năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2016 đạt 18.705,552 tỷ đồng, năm 2017 đạt 24.672,42 tỷ đồng, năm 2018 đạt 29.80424 tỷ đồng), tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 24,75%. Các sản phẩm ngành công nghiệp chế biến tôm đông lạnh, gạo xay xát, may mặc, giày dép, than hoạt tính, thuốc viên, sản xuất điện...tiếp tục tăng trưởng, chiếm tỷ trọng khá. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) được củng cố và phát triển; công tác khuyến công được đẩy mạnh.

Hiện Trà Vinh có khoảng 168 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, góp phần gia tăng tỷ trọng GDP của toàn tỉnh. Năm 2016, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến - chế tạo đạt 4.506 tỷ đồng, chiếm 18,13%/tổng GDP toàn tỉnh; tương tự năm 2017 đạt 6.284 tỷ đồng, chiếm 22,26% và năm 2018 đạt 7.579 tỷ đồng, chiếm 22,26%. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có một số dự án, công trình lớn được đầu tư đi vào hoạt động như: Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Nhà máy 1 và 3); dự án Điện mặt trời; dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện; các công trình đường dây 500 kV, 220 kV, 110kV đóng góp vận hành cung cấp điện ổn định cho khu vực và tỉnh Trà Vinh; các dự án điện gió đang được thực hiện các bước về thủ tục đầu tư và dự kiến vận hành thương mại vào năm 2020.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - ông Phạm Văn Tám cho biết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ X, ngành công thương chủ động phối hợp cùng các ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách đầu tư của tỉnh đã ban hành; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,...; từ đó góp phần phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp - thương mại, giữ được nhịp độ tăng trưởng của ngành công nghiệp.

Cũng nằm trong mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, vấn đề cải cách hành chính được ngành công thương Trà Vinh thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao Chỉ số PCI và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Theo đó thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực công thương đã được rà soát kịp thời trình UBND tỉnh công bố gồm 110 thủ tục (trong đó có: 50 thủ tục cắt giảm so với thời gian quy định từ 50-75%, 49 thủ tục cắt giảm từ 20% đến dưới 50%, 11 thủ tục giữ nguyên thời gian theo quy định); quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở cũng được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Công Thương còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình điện tử trong giải quyết TTHC để công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được thực hiện đúng theo quy trình ISO 9001:2015 đã công bố.

Hiện nay, tất cả các TTHC của Sở Công Thương đều được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Sở còn phân công công chức đến Trung tâm thực hiện theo hình thức "4 tại chỗ" đối với 23 thủ tục.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương Trà Vinh tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

 

Bích Hạnh