Hội nghị toàn quốc về tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

10:39:28 | 14/10/2019

Hành trình 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 sẽ được tổng kết lại vào ngày 19/10, tại Nam Định - một trong hai tỉnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, diễn ra mới đây.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thông tin, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Đến hết tháng 9/2019, cả nước có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã, (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2010) và cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 93 đơn vị cấp huyện (chiếm 14% tổng số huyện, thị xã, tỉnh của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, cả nước đã có 7 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ). "Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định đã có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 5 năm (2016-2020) sớm gần 2 năm so với mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao (đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới", Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, với những kết quả vượt bậc đó, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã quyết định tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình ngay trong năm 2019 để dành thời gian cả năm 2020 tập trung vào xây dựng khung khổ chính sách, cơ chế và định hướng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hướng tới 2030.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới thành công tại tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho rằng, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, không phải bây giờ mới thực hiện. Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định là sự kế thừa và phát huy trong phát triển kinh tế nông nghiệp đã được thực hiện từ trước đó. Bên cạnh đó, Nam Định coi trọng việc khơi dậy, phát huy nội lực cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới, biến chủ trương của nhà nước thành hành động của người dân. Bởi xây dựng nông thôn mới đáp ứng cho chính cuộc sống của người dân.

Thực tế, chính người dân Nam Định đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến để đưa chương trình nông thôn mới về đích. Vai trò của chính quyền là phát huy và khơi dậy, là cầu nối chia sẻ những điển hình thành công tại các địa phương để phong trào lan tỏa. Ông Hoan cũng cho rằng, nếu chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì rất khó để xây dựng nông thôn mới thành công. Vì vậy, cần thực hiện xã hội hóa để xây dựng các công trình nông thôn mới, đặc biệt là việc kêu gọi con em người Nam Định trong và ngoài nước hướng về quê hương xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều này, khi thực hiện các chương trình cần phải nêu cao tính công khai, minh bạch để người dân biết, dân bàn và chính người dân được kiểm tra công việc.

Tại họp báo, nhiều phóng viên đạt câu hỏi về chất lượng công cuộc xây dựng nông thôn mới; phương hướng xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tiếp theo; những bất cập về tiêu chí môi trường và văn hóa ngay tại những xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới...Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Dù vẫn còn một số điểm cần khắc phục, nhưng kết quả công cuộc xây dựng nông thôn mới là thực chất.

“Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của một số ngành, có thể điều chỉnh chỉ tiêu nếu thấy còn thiếu hoặc chưa phù hợp với tình hình mới. Tiêu chí là mức chuẩn để đánh giá chứ không phải là mục tiêu hướng đến. Mục tiêu cao nhất của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chia sẻ./.

Minh Ngọc