Doanh nhân Việt Nam: Những bước chuyển mình mạnh mẽ

09:23:10 | 11/10/2019

Sau gần 15 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” (20/9/2004), doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Sự ra đời của ngày Doanh nhân Việt Nam

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, nhằm động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc – đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (13/10/1945). Trong thư Người nói rõ vai trò, tầm quan trọng của giới công thương trong việc xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững mạnh và mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thịnh vượng của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước.

Tiếp đến ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09- NQ -TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Theo báo cáo số 99/BC-TCTK ngày 27/6/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Cụ thể trong quý II/2019, có 38,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 484,7 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 29,1% về số vốn so với quý I/2019, tăng 2% về số doanh nghiệp và tăng 30,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 860,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7%. Bên cạnh đó có 21,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 lên gần 88,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 649 nghìn người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Những con số trên đây cho thấy sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp cũng như vai trò, tầm ảnh hưởng của đội ngũ doanh nhânViệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử thăng trầm nhiều thế kỷ qua của thế giới đã cho thấy, một quốc gia nếu thiếu đội ngũ doanh nhân thành đạt, kỳ thị doanh nhân, không có môi trường thuận lợi, an toàn cho doanh nhân thể hiện khả năng thì sẽ không bao giờ phát triển được.

Khi đề cập đến “sức mạnh” của doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, TS.Trần Du Lịch đã ví von: “Doanh nhân giống như một hạt giống được cấy trồng trong môi trường, nếu như môi trường tốt thì hạt giống sẽ phát triển lên tươi tốt”.

Trong từng giai đoạn phát triển, mặc dù có những khó khăn, trói buộc nhưng tầng lớp doanh nhân Việt Nam rất năng động trong nhiều lĩnh vực. Đến nay nhiều doanh nhân Việt Nam đã xây dựng được những thương hiệu Việt mạnh trong các lĩnh vực nông sản, chế biến hải sản như: cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc, chè san tuyết Mộc Châu,…Ngoài ra, trong lĩnh vực hàng không, bất động sản, xây dựng đã in dấu khát vọng vươn ra thị trường thế giới của nhiều doanh nhân Việt, có thể kể đến các doanh nhân tỷ phú như: Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo.

Những thành tựu có được trên đây đều là do sự năng động, dám nghĩ, dám làm của doanh nhân Việt Nam. Trong tương lai, nếu môi trường xã hội, môi trường pháp lý thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nhân Việt ngày càng phát huy mạnh mẽ sở trường và tiềm năng của mình,  vươn ra tầm thế giới.

Yến Trần