Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

3:20:10 PM | 17/10/2019

Ngày 8/10/2019, tại Hà Nội và TP. HCM, Deloitte Việt Nam tổ chức Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên (Auditor Proud Day) nhằm khơi gợi lòng tự hào, cũng như ghi nhận và tôn vinh những ảnh hưởng tích cực và đóng góp của các kiểm toán viên với đối với sự phát triển của công ty nói riêng, của ngành nghề và xã hội nói chung. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên được Deloitte tổ chức tại Việt Nam.

Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên ra đời là một sáng kiến của Trung tâm Chất lượng Kiểm toán (CAQ) của Mỹ, nhằm khơi dậy sự tự hào về ngành nghề, tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên tạo dựng cho nền kinh tế, cũng như đánh giá tác động của nghề kiểm toán đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày hội dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên để lan tỏa nhận thức về giá trị nghề kiểm toán cũng như tôn vinh những đóng góp của các kiểm toán viên trong hành trình phát triển của Deloitte Việt Nam, nhằm hướng tới kỉ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Công ty và cũng chính là dấu mốc thành lập 30 năm ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

T.Nam