4 tháng 2020: Vốn FDI đăng ký tăng so với cùng kỳ 2016 - 2018

7:58:07 AM | 27/4/2020

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 tháng đầu năm 2020, vốn ngoại đổ vào Việt Nam chỉ bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhưng xét về giá trị, vốn FDI đăng ký vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016 – 2018.    

Tính đến ngày 20/4, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư ngoại lại giảm mạnh nên làm giảm tổng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo nhận định của Cục Đầu tư nước ngoài, nếu xét về giá trị, vốn FDI đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016 - 2018 như tăng 52,3% so với năm 2018, tăng 16,4% so với năm 2017 và tăng 79% so với năm 2016.

Trong đó, có 984 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6,78 tỷ USD, tăng 26,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới. Điều đó cũng đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn, từ 4,9 triệu USD năm 2019 lên 6,9 triệu USD năm 2020.

Bên cạnh đó, có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm đạt trên 3,07 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD.

Riêng việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt gần 2,48 tỷ USD, bằng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,77 triệu USD/lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 4 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài "rót" vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỷ USD. Thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD và thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD. Riêng hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 4 thu hút được 665 triệu USD.

Hiện Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với 5,07 tỷ USD. Thái Lan đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,46 tỷ USD và Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,16 tỷ USD. Tiếp theo là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...

Còn tính theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 265 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 135 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 116 dự án, Singapore đứng thứ tư với 81 dự án…

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 57 tỉnh, thành phố, trong đó Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 01 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ USD. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 1,31 tỷ USD. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hà Nam, Bình Dương,...

Nếu xét theo số lượng dự án thì thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 369 dự án, Hà Nội đứng thứ hai với 223 dự án, Bắc Ninh đứng thứ ba với 65 dự án,...

Tính đến ngày 20/4, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,15 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN đã tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 56,49 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 70,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 55,75 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ, chiếm 69,3% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 46,32 tỷ USD, tăng 2,9% so cùng kỳ năm 2019 và chiếm 57,6% kim ngạch nhập khẩu.

Mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19, song trong 4 tháng đầu năm 2020, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 10,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9,4 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 9,6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 983 triệu USD./.

Nguồn: congthuong.vn