Nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực

2:04:23 PM | 2/4/2021

Những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực như: sắp xếp, tổ chức, nâng cao hiệu quả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong tuyển dụng, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm; tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...

Đáp ứng yêu cầu dạy và học nghề

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ Đảng khóa XII và các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, sáp nhập lại các cơ sở GDNN sự nghiệp theo hướng tinh giản các đầu mối, quy mô hợp lý. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người học; góp phần nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các đơn vị.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở GDNN (4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện). Các cơ sở GDNN có sự chuyển biến về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trở thành trường 1 trong 70 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2025; được Bộ LĐ-TB&XH hội phê duyệt đầu tư 02 nghề đạt cấp độ quốc tế; 03 nghề đạt cấp độ ASEAN; 01 nghề đạt cấp độ quốc gia. Có 04 trường cao đẳng, trung cấp công lập được phê duyệt đầu tư 11 nghề đạt cấp độ quốc gia.

Các cơ sở GDNN đã cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học nghề trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực của tỉnh; lao động qua đào tạo thuận lợi tìm việc làm, cải thiện thu nhập.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, gắn kết cơ sở GDNN với DN và đáp ứng xu hướng đào tạo nghề phải phù hợp với thị trường lao động, hàng năm Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cơ sở GDNN với DN; các phiên giao dịch việc làm nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa cơ sở GDNN với DN trong việc đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người học.

Các cơ sở GDNN đã đẩy mạnh liên kết với DN, khuyến khích các DN tham gia tổ chức tuyển dụng, đào tạo đào tạo lao động. Nhiều trường đã chủ động thành lập bộ phận quan hệ DN, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của DN và ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với DN để đào tạo và cung ứng lao động cho DN, giải quyết việc làm đầu ra cho người học. Nhiều DN chủ động hỗ trợ cơ sở, vật chất, bố trí cho học viên thực tập; cử cán bộ cùng xây dựng chương trình đào tạo và trực tiếp giảng dạy.

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã tạo việc làm cho 21.381 lao động, đạt 118,7% kế hoạch. Năm 2021, tỉnh đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động; tuyển và đào tạo nghề cho 18.000 người; chuyển dịch cơ cấu lao động 6.600 người.

Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, người lao động có trình độ, tay nghề thực tế theo yêu cầu của DN nên tỷ lệ được tuyển dụng cao. Có trên 80% lao động sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở GDNN có việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề đào tạo trọng điểm cấp quốc tế, ASEAN, quốc gia.

Một số thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các trường, trung tâm GDNN với DN trong và ngoài tỉnh để đào tạo theo nhu cầu của DN có nhiều hiệu quả như: giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với Tập đoàn LG Hải Phòng để đào tạo kỹ thuật viên (trình độ cao đẳng); giữa các trường với các DN có dự án đầu tư vào tỉnh thuộc lĩnh vực du lịch; giữa các trường, trung tâm với các DN may có vốn đầu tư của Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh; giữa các trường với các công ty về xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh; giữa các trường với Viettel Yên Bái, Viễn thông Yên Bái, Canon Việt Nam, Công ty điện cơ Hà Nội, Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long, Công ty May Đức Giang…

Nguồn: Vietnam Business Forum