Hội thảo “Ứng dụng thực tiễn giải pháp số hóa hoạt động tại doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia”

9:26:20 AM | 11/5/2021

Kính gửiBan Lãnh đạo Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

Trong nền kinh tế toàn cầu, mọi doanh nghiệp, tổ chức đều quan tâm đến chuyển đổi số bởi những hiệu quả và lợi ích về kinh tế, xã hội. Hiện nay trên thế giới chuyển đổi số đã được nhắc đến như một xu hướng tất yếu. Chính vì vậy, ngày 03/06/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Hưởng ứng triển khai các hoạt động theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo, tọa đàm:

“Ứng dụng thực tiễn giải pháp số hóa hoạt động tại doanh nghiệp, hỗ trợ

mục tiêu chuyển đổi số quốc gia” 

Thời gian: 08:30-12:00, ngày 14/05/2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chi phí tham gia: Miễn phí 

Hội thảo với sự tài trợ của công ty Mayo Việt Nam được tổ chức nhằm giới thiệu một số giải pháp giúp doanh nghiệp áp dụng thực hiện chuyển đổi số thành công tại đơn vị. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là nơi các chuyên gia tìm hiểu và rút ra các bài học định hướng, xây dựng các giải pháp công nghệ phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. 

Kính mời Quý đơn vị quan tâm tham gia. Trân trọng cám ơn.

Tải công văn mời tại đây

Tải nội dung chương trình tại đây

Tải phiếu đăng ký tại đây

Tìm hiểu thông tin và đăng kí xin liên hệ:

Hoàng Thắng : 0904.30.27.25

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Viện Tin học Doanh Nghiệp

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel/Fax: 024.3574 2621                 

Email: thangnh@vcciesp.vn  , thangnh81@gmail.com

Nguồn: Vietnam Business Forum