Kịp thời hướng dẫn lao động du lịch tiếp cận chính sách hỗ trợ

08:28:53 | 29/7/2021

Trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 tới người lao động trong ngành, Tổng cục Du lịch đang triển khai hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn của Nghị quyết 68/NQ-CP.

Trước đó, một số Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Nghị quyết 68/NQ-CP.


Lao động ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19

Để bảo đảm thực hiện quy định về hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Tổng cục Du lịch cho biết, đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Về cách thức, thời gian và địa điểm thực hiện: Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Theo Tổng cục Du lịch, đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch: Danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được công bố trên trang web: http://quanlyluhanh.vn. Hiện cả nước mới có 36 tỉnh/thành phố cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Vì vậy, Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch của 27 tỉnh/thành phố còn lại cập nhật danh sách doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trước ngày 6/8/2021 trên trang web quanlyluhanh.vn của Tổng cục Du lịch.

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Danh sách doanh nghiệp cho thuê lại lao động được công bố trên trang web:http://thuelailaodong.molisa.gov.vn/HomePage.ápx.

Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. Thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch: Thẻ hội viên còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ (danh sách các tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch tại Phụ lục kèm theo).

Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết, ngành tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động du lịch ở các địa phương thường xuyên bị gián đoạn, lượng khách thấp và không ổn định. Ứớc tính khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm đạt 30,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, sau những đợt dịch, hàng loạt các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đã phải ngừng hoạt động; nhiều lao động đã mất việc làm hoặc chuyển sang lĩnh vực khác để mưu sinh.

Trước khó khăn, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đã ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch. Tại buổi làm việc với Tổng cục Du lịch mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cũng đã nhấn mạnh, du lịch là một ngành đặc thù, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác, do chịu tác động lớn và trực tiếp của dịch Covid-19 nên ngành cần có thời gian dài hơn để phục hồi và phát triển như trước.

Về kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ về kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cần tập trung vào các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết. Trong đó, ưu tiên đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và người lao động, chú ý đến các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa, người lao động là hướng dẫn viên. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Du lịch tiếp tục chủ động đề xuất các chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn, chuẩn bị tốt nhất cho sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Nguồn: congthuong.vn