Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Mạnh Hùng: Nỗ lực phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân

09:11:32 | 27/8/2021

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song bằng tâm huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp với phương châm “Chất lượng - Tiến độ”, Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Mạnh Hùng đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình và góp phần cùng huyện nhà, tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Ngay sau khi thành lập năm 1999, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu hướng vào phục vụ lĩnh vực công ích, dân sinh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện Kim Sơn và tỉnh Ninh Bình. Theo đó, với tiêu chí của Công ty là phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp theo đúng yêu cầu của địa phương. Công ty đã từng bước ổn định công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh; đồng thời chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất và đáp ứng kịp thời công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán và thi công thành công nhiều công trình quan trọng trong huyện, trong tỉnh và mở rộng ra cả nước. 

Không chỉ vậy, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đã mạnh dạn mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công xây lắp các công trình nhằm tăng doanh thu cho doanh nghiệp và tạo thêm việc làm cho người lao động. Những năm qua, Công ty duy trì được đà tăng trưởng ổn định, góp phần quan trọng xây dựng các công trình thủy lợi như: tưới tiêu, chống hạn, chống nhiễm mặn..., đảm bảo phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Do đó, doanh thu của Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (thuế, phí,…) cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên luôn được cải thiện, ổn định. Hơn nữa, Công ty luôn quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện tại địa phương.

Cùng với đó, do xác định con người là yếu tố cốt lõi, đầu tư cho nhân sự cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, những năm qua, Công ty luôn chú trọng đến sự phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, kỹ sư tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn. Đến nay, 100% cán bộ công nhân viên của Công ty đều có trình độ đại học và công nhân lành nghề. Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc đồng thuận, tạo dựng sự gắn kết giữa lãnh đạo và nhân viên, nhất là những chế độ đãi ngộ thiết thực đã giúp Công ty vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trong chiến lược phát triển, Công ty sẽ không ngừng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, lấy uy tín chất lượng phục vụ làm phương châm phát triển. Đồng thời, Công ty luôn cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu phục vụ tốt hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, địa phương và đất nước. Đó chính là kim chỉ nam và cũng là nền tảng vững chắc để thương hiệu “Mạnh Hùng” lan tỏa, hội nhập và phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum