VCCI với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp

11:50:19 | 26/12/2021

VCCI Hải Phòng đang làm tốt vai trò đầu mối phản ánh thông tin từ thực tiễn kinh doanh, định hướng, tư vấn và thúc đẩy các chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng hoàn cảnh mới.


Các doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ của VCCI Hải Phòng

Ông Phí Văn Dực cho biết, dù dịch bệnh hoành hành, VCCI Hải Phòng vẫn chủ động làm việc với lãnh đạo chính quyền các địa phương để phối hợp với UBND các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình tổ chức hội nghị doanh nghiệp khu vực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương.

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của VCCI Hải Phòng. Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp truyền thống, bằng việc sử dụng các phương tiện điện tử như: email, các nhóm zalo, trong đó có nhóm zalo của Doanh nhân VCCI Hải Phòng, VCCI Hải Phòng vẫn chủ động thường xuyên nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp và cung cấp thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch của các tỉnh, thành phố trên địa bàn cũng như thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định, cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ, Nhà nước đến các doanh nghiệp để họ có thể tiếp cận được những hỗ trợ này.

Một trong những thế mạnh của VCCI Hải Phòng là thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, đặc biệt là việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức giám đốc cho lãnh đạo các doanh nghiệp tạo sân chơi để các doanh nghiệp mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư, kinh doanh. VCCI cũng thường tổ chức các cuộc khảo sát, xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước. Đổi mới Chương trình Cà phê doanh nhân theo các chủ đề thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự tạo hiệu quả tốt hơn; qua đó xây dựng các buổi cà phê này thành sân chơi hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

VCCI Hải Phòng chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm, bố trí cho các cán bộ, nhân viên trong các doanh nghiệp được ưu tiên tiếp cận sớm với nguồn vắc-xin phòng, chống COVID-19. Đặc biệt, VCCI Hải Phòng đã làm việc với Sở Y tế Hải Phòng để tiến hành tiêm vaccine cho 1.500 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sứ mệnh mới

Theo giám đốc Phí Văn Dực, để gắn bó với các tổ chức địa phương, VCCI Hải Phòng đã tích cực tham gia vào Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Ban Hợp tác kinh tế quốc tế, Ban chỉ đạo Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng Trọng tài lao động, thành viên Tổ tư vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thông qua các hoạt động này các doanh nghiệp, doanh nhân tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Dương được tạo sân chơi để giao lưu, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư; Các hoạt động này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao.

VCCI Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt thưc hiện tốt sáu nhiệm vụ, sứ mệnh mới của VCCI trong thời gian tới bao gồm: “tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; Phát triển các loại hình thức hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển; Liên kết, hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp phát triển; Xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; Tăng cường hội nhập quốc tế; Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả hơn để tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại và động lực cho mọi cán bộ phát triển” để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

(Loạt bài Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần VII)

Nguồn: DDDN