Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang: Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm

15:02:58 | 4/10/2022

Xác định giao thông “đi trước mở đường”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) công trình giao thông tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ,  đảm bảo chất lượng, góp phần phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nỗ lực hoàn thành nhiều công trình trọng điểm

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Tiền Giang, được thành lập theo quy định của Luật Xây dựng với chức năng làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2016, Ban luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Đường Lộ Dây Thép (ĐT.880B); nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 874; đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông; đường tỉnh 873 từ cầu Bình Xuân đến Quốc lộ 50; nâng cấp mở rộng các đường tỉnh 861, 863, 869 (kết nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp),... Ngoài ra, còn có 03 dự án mới là đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền); đường tỉnh 879C; đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười (giai đoạn 1) và thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án khác.

Các công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối các vùng, tiểu vùng như: Vùng Đồng Tháp Mười, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực các tỉnh sông Tiền;… Qua đó, tạo thuận lợi huy động các nguồn lực thúc đẩy kinh tế, giảm chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách; nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng hiệu quả thu hút đầu tư tại địa phương.

Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, tại tất cả các dự án, công tác quản lý đều được thực hiện đúng quy định hiện hành trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, Ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện đo đạc, thẩm định và chi trả theo đúng quy trình của pháp luật, giải đáp kịp thời thắc mắc, kiến nghị của nhân dân. Công tác chuẩn bị đầu tư cho các năm kế tiếp được đảm bảo đúng thủ tục và tiến độ.


Cầu Cái Bè - đường 864, dự án do Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang đầu tư xây dựng

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Theo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang, kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 652,461 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2022, Ban đã giải ngân 152,1/652,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,3% (trong đó vốn ngân sách trung ương 13,6%; vốn ngân sách tỉnh 85,6%, vốn ủy thác 100%).

Với việc đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư và thực hiện thành công Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững.

Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án; trường hợp vướng mắc ngoài khả năng giải quyết thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải quyết. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đôn đốc tiến độ thi công và nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng các dự án trong năm 2021 chuyển sang.

Ngoài ra, Ban tiến hành khởi công mới các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 khi có mặt bằng và chuẩn bị đầu tư cho các dự án trong năm 2023. Hiện nay, các thủ tục để giải ngân, chi trả đền bù đã cơ bản hoàn thành, trong quý III/2022 sẽ triển khai được nhiều gói thầu, tỷ lệ giải ngân tăng cao và quyết tâm giải ngân 100% vốn giao trong năm. Ban thường xuyên kiểm tra công trình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và chất lượng các công trình.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hoạt động của bộ máy, Ban sẽ thực hiện sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc, cấp ủy và lãnh đạo Ban sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động tham gia các đợt tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, người lao động của Ban ngày càng tinh thông công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như đấu thầu, giải phóng mặt bằng, giám sát thi công, khảo sát, quyết toán,... Dù các dự án trải dài trên nhiều địa bàn nhưng ở đâu cán bộ Ban cũng được các đối tác, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan đánh giá cao về năng lực, tác phong và tinh thần làm việc.

“Hy vọng tỉnh sẽ sớm điều chỉnh và duyệt chủ trương đầu tư các dự án đường tỉnh 879C, đường tỉnh 877C và cầu qua kênh Chợ Gạo (đoạn từ đường tỉnh 879D đến đường tỉnh 877,... Các địa phương quan tâm quyết toán kinh phí bồi thường kịp thời để quyết toán các dự án, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương”, Giám đốc Trần Minh Trung chia sẻ.

Nguồn: Vietnam Business Forum