Hội thảo tập huấn chuỗi giá trị lâm sản và thực thi hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam

15:15:42 | 12/10/2022

Từ ngày 12-14.10, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp VN triển khai chương trình tập huấn báo chí về Chuỗi giá trị lâm sản và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam .

Hội thảo tập huấn cho báo chí về Chuỗi giá trị lâm sản và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam gồm 28 đại biểu tham gia. Trong đó có đại diện từ vụ Pháp chế - thanh tra, vụ Khoa học & Hợp tác Quốc tế... của Tổng cục Lâm nghiệp. Tham gia còn có đại diện Chi cục Kiểm lâm - Đồng Nai.

Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) ràng buộc về mặt pháp lý với mục tiêu đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU được sản xuất hợp pháp, góp phần cải thiện quản trị rừng, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ bền vững. Hiệp định VPA/FLEGT được ký kết năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Để triển khai thực thi Hiệp định VPA/FLEGT, ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1624/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT. Kế hoạch này gồm 07 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền và công bố thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT theo cam kết tại Phụ lục VIII của Hiệp định.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cung cấp thông tin về Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Đây là cơ chế hướng tới mục tiêu đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU được sản xuất hợp pháp, góp phần cải thiện quản trị rừng, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ bền vững.

Hiệp định VPA/FLEGT là một trong những nội dung cam kết trong Chương 13: Thương mại và phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do VN - EU (EVFTA). Và sau 8 năm đàm phán, hiệp định được ký kết vào tháng 6.2019.

Hiện VN ở giai đoạn 3 của quá trình thực thi, với các mục tiêu kế tiếp là tiến hành đánh giá độc lập về tính sẵn sàng của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) trước khi tiến tới bắt đầu chính thức cấp phép FLEGT (hy vọng vào năm 2023).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lưu tiến Đạt - Đại diện Tổng Cục Lâm nghiệp cho biết: Để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Hiệp định VPA/FLEGT trong đó chú trọng công tác truyền thông nhằm đảm bảo việc thực thi Hiệp định được minh bạch, rõ ràng và hiệu quả. Ngoài ra, công tác tuyên truyền và công bố thông tin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan tiếp cận thông tin, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quan trị rừng của Việt Nam. “Hội thảo lần này nhằm cung cấp thông tin cho các phóng viên và nhà báo về chuỗi giá trị gỗ hợp pháp và tiến trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về kỹ năng viết, đưa tin chuyên sâu và có hiệu quả về những chủ đề này”, ông Đạt chia sẻ


Ông Lưu Tiến Đạt - Đại diện Tổng Cục Lâm nghiệp

Cũng theo ông Lưu Tiến Đạt, Tổng cục Lâm Nghiệp xác định đây là một Hội thảo quan trọng trong chuỗi Hội thảo báo chí năm 2022, do các cơ quan báo chí, truyền thông là nhóm đối tượng nòng cốt góp phần thúc đẩy và tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định VPA/FLEGT cho các đối tượng liên quan khác như: các hộ gia đình trồng rừng, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp… đảm bảo hiểu rõ, hiểu đúng về Hiệp định, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định VPA/FLEGT.

Minh Ngọc (Vietnam Business Forum)