Bưu điện tỉnh Long An: Vượt trên thách thức, giữ trọn niềm tin

12:55:15 | 11/5/2023

Sau 15 năm chia tách (kể từ 01/01/2008), với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cùng những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên - người lao động, Bưu điện tỉnh Long An đã không ngừng phát triển đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã có những đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Quyết tâm vượt khó

Trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đâu đó vẫn còn nhiều thời điểm chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động nhưng Bưu điện tỉnh Long An vẫn hoạt động xuyên suốt. Cùng với đội ngũ giao dịch viên được đào tạo chuyên nghiệp, lực lượng bưu tá dày dặn kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, Bưu điện tỉnh Long An đã từng bước ổn định kinh doanh ở các mảng dịch vụ. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh luôn đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành rà soát quy trình, sắp xếp, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; triển khai kinh doanh theo hướng đa dịch vụ gắn với nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, đổi mới phong cách phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phát triển dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo định hướng của Tổng Công ty. Đối với các dịch vụ chủ lực, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh liên kết với nhiều đối tác, triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất tới từng người dân, đồng thời tạo sự bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Khép lại năm 2022, Bưu điện tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty giao, trong đó doanh thu đạt trên 220 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu nộp lợi nhuận về Tổng Công ty và nộp ngân sách nhà nước 7.337 triệu đồng, đảm bảo đầy đủ lương, thưởng theo quy định cho tất cả công nhân viên, người lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần trong điều kiện kinh tế khó khăn, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tham gia sâu rộng vào chương trình chuyển đổi số tại địa phương

Thực hiện Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tăng số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và Chỉ thị số 1559/CT-UBND ngày 27/5/2022 về việc tập trung giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, năm 2022, Bưu điện tỉnh Long An đã đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với hơn 27.000 hồ sơ. Theo đó, trong 5 bước giải quyết TTHC thì Bưu điện đã sẵn sàng tham gia tại 4 khâu (hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả). Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí cũng như đem lại sự thuận tiện và các lợi ích thiết thực cho người dân.

Đặc biệt, Bưu điện tỉnh Long An còn phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân các cấp, Hợp tác xã và UBND cấp huyện, xã hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Đẩy mạnh việc đào tạo các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cũng như phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tài khoản trên sàn thương mại điện tử Postmart. Cụ thể năm 2022, Bưu điện tỉnh Long An đã tư vấn và hỗ trợ cho 700 hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã đưa hơn 6.000 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart, góp phần quảng bá, giới thiệu nông sản của tỉnh nhà.

Bước sang năm 2023, Bưu điện tỉnh Long An đã chủ động xây dựng kịch bản kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế thị trường, trong đó chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả hoạt động. Bưu điện tỉnh Long An luôn nỗ lực trong việc mang TTHC đến gần với người dân hơn. Và Bưu điện tỉnh cam kết phấn đấu cao để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Ôn Thị Kim Hồng

Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An

Nguồn: Vietnam Business Forum