Đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng xanh, bền vững

15:38:44 | 11/5/2023

Ngày 11/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Bộ “Quy tắc ứng xử tiêu dùng có trách nhiệm  và tiêu dùng xanh” và tham gia ký cam kết triển khai Bộ Quy tắc trong quá trình hoạt động của Hiệp hội/Doanh nghiệp. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (dự án Eco Fair) do Liên minh châu Âu tài trợ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết: Sản xuất và tiêu dùng bền vững là một trong những phương thức hiệu quả nhất để đạt được sự cân bằng lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường, đóng góp vào tăng trưởng xanh và bền vững của các quốc gia. Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng trách nhiệm, bền vững cũng như những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường ngay từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, sự quan tâm này chủ yếu tập trung ở một số nhóm khách hàng nhất định, vẫn còn những người tiêu dùng chưa coi trọng việc tiêu dùng bền vững. Các hành vi tiêu dùng bền vững cần sự cam kết và quyết tâm để có thể duy trì. 

Theo đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam, Bộ Quy tắc ứng xử Tiêu dùng có trách nhiệm và tiêu dùng xanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam là văn kiện được xây dựng để làm cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô hoạt động trong sản xuất, chế biến, thương mại, quảng bá, phân phối và phục vụ thực phẩm, cũng như các bên liên quan trong hệ thống thực phẩm, đoàn kết để cùng chung tay hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững, phục vụ cho tiêu dùng có trách nhiệm và tiêu dùng xanh. Qua đó, góp phần giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, gánh nặng kép về dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam.

 Bộ Quy tắc tìm cách cải thiện tính bền vững ở ba cấp độ: Các mô hình tiêu thụ thực phẩm cho chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững; quá trình, hoạt động và bộ phận ở cấp độ nội bộ của các tácnhân trong đoạn giữa của chuỗi thực phẩm; Trong chuỗi cung ứng, kết nối các nhà sản xuất chính và các tác nhân khác. Đối với mỗi cấp độ, các nguyện vọng chung (thể hiện trong các mục tiêu và chỉ tiêu) và các hành động hướng dẫn đã được thiết lập, bao trùm hoàn toàn ba trụ cột bền vững (môi trường, xã hội và kinh tế).

Tham gia Bộ Quy tắc, các doanh nghiệp sẽ nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp với cộng đồng xung quanh và công luận, các sản phẩm sẽ được cộng đồng đón nhận tốt hơn, tạo cơ hội kinh doanh lâu dài và lợi nhuận bền vững.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký cam kết triển khai Bộ Quy tắc trong quá trình hoạt động của Hiệp hội/Doanh nghiệp. Theo đó, các bên ký kết sẽ tham gia tích cực Bộ Quy tắc có trách nhiệm một cách tự nguyện để hỗ trợ các mong muốn hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững, cùng với sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan khác, bao gồm các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội ngành nghề, hiệp hội thương mại, với sự chứng kiến của các cơ quan Chính phủ Việt Nam (Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế).

Danh sách các Hiệp hội sản xuất thực phẩm tham gia ký kết Bản Bộ “Quy tắc ứng xử tiêu dùng có trách nhiệm  và tiêu dùng xanh gồm: Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch; Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam; Hội Thuỷ sản.

Ngô San (Vietnam Business Forum)