Thành phố Tân An: Khát vọng và nỗ lực bứt phá

14:15:40 | 12/5/2023

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP.Tân An đang thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo bứt phá trong năm “bản lề” 2023. Ông Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch UBND TP.Tân An đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum xung quanh những nỗ lực này.

Trung tâm TP.Tân An

TP.Tân An đang quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm “bản lề” 2023 ra sao, thưa ông?

TP.Tân An bước vào năm 2023 với khí thế mới, tinh thần mới, nhất quán với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh “Bền vững, cân bằng, thích ứng và đổi mới sáng tạo”. Thành phố đặt ra mục tiêu: (1) Khai thác tối đa về tiềm năng về đất đai, dân cư lao động kết hợp tận dụng triệt để lợi thế về kinh tế thương mại - dịch vụ; phát huy chặt chẽ mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển kinh tế vùng; (2) Tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình động lực, tạo điểm nhấn trên địa bàn; (3) Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2023.

Đến nay, việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2021-2030 đã đạt kết quả nổi bật nào?

Thành phố đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tỉnh (Quyết định số 9842/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh) và ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 14/3/2023 thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU. Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp bàn, đưa ra các giải pháp nhằm triển khai, cụ thể hóa nội dung theo nghị quyết và kế hoạch của tỉnh. UBND thành phố cũng đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch bảo đảm phù hợp với điều kiện, tính chất, đúng mục tiêu theo chủ trương của tỉnh ban hành.

Qua hơn 01 năm triển khai, đến nay đã đạt một số kết quả. Nổi bật là tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư chỉnh trang các công trình hạ tầng như: Kè dọc sông Vàm Cỏ Tây, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư phường 2, đầu tư sửa chữa cống thoát nước dọc đường tỉnh 827,... Thành phố cũng đề xuất các sở, ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng như: Lập đề án nghiên cứu, mở rộng không gian đô thị; xây dựng Thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị; phối hợp đầu tư nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới,… Đồng thời chủ động triển khai hoàn thành danh mục công trình trọng điểm, động lực; đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để phát triển các dự án dân cư đô thị; phối hợp xúc tiến, triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải đô thị để từng bước hoàn thành chỉ tiêu của đô thị loại I,…


Một góc TP. Tân An về đêm

Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh được quan tâm ra sao? Thành phố có các giải pháp nào đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư?

Thành phố đặt quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 trong thời gian sớm nhất. Trong đó vấn đề CCCH, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ gia đình, cá nhân sản xuất là những nội dung quan trọng.

Cụ thể: (1) Thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức trong triển khai, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quan hệ, tiếp xúc giải quyết công việc; (2) Quán triệt và thực hiện tư duy “Xem người dân là đối tượng phục vụ, doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”; thực hiện đầy đủ công khai, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; (3) Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nhất quán các nguyên tắc trong tổ chức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Các yếu tố: Vị trí địa chính trị - kinh tế, cơ sở hạ tầng,... của TP.Tân An được đánh  giá, thể hiện ra sao trong Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050? Để thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, Thành phố đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” nào, thưa ông?

Theo Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP.Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh; trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố phát triển trên 04 trụ cột: (i) Kinh tế phát triển ổn định bền vững; (ii) Môi trường đầu tư thật sự ổn định, cân bằng; (iii) Xã hội ngày càng tươi đẹp, có chất lượng cuộc sống thích nghi, tốt nhất; (iv) Con người luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, luôn tự hào, khát vọng đổi mới.

Về định hướng quy hoạch phát triển, TP.Tân An đảm bảo diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên, ưu tiên lan tỏa đô thị về hướng Đông Nam gắn với hành lang phát triển phía Nam; phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2030. Đặc biệt, ưu tiên phát triển TP.Tân An thành đô thị thông minh, gắn kết chặt chẽ với phát triển Vùng Hồ Chí Minh. Hiện Thành phố đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc theo chỉ đạo chung. Song bên cạnh thuận lợi vẫn còn những hạn chế, mà chủ yếu đó là nguồn vốn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị; đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển.

Năm 2023 được xem là năm “bản lề”, đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Thành phố cùng chung sức, chung lòng; thể hiện tinh thần, khát vọng triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian sớm nhất và đạt kết quả tốt nhất. Tân An rất mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, dành nguồn lực cùng xây dựng và phát triển Thành phố theo định hướng đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum