Vĩnh Phúc: Tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư

15:09:32 | 8/8/2023

Những năm qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) được Vĩnh Phúc quan tâm đẩy mạnh. Tỉnh tích cực thu hút đầu tư các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN); đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tích cực chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng các KCN, tạo quỹ đất sạch thúc đẩy thu hút đầu tư.


Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công nghiệp cơ khí Lioho Machine Works Việt Nam

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 19 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích gần 5.500ha. Trong đó có 16 KCN được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.536,39 tỷ đồng và 246,82 triệu USD, tổng diện tích đất quy hoạch là 3.156,96 ha. Hiện có 9 KCN đã đi vào hoạt động, bao gồm: KCN Khai Quang (221,46 ha); KCN Bình Xuyên (286,98 ha); KCN Kim Hoa (50 ha); KCN Bá Thiện (325,75 ha); KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha); KCN Bá Thiện II (308,83 ha); KCN Tam Dương II- khu A (135,17 ha); KCN Sơn Lôi (257,35 ha); KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha). Một số KCN đã cho thuê hết 100% diện tích đất công nghiệp, các KCN còn lại đang thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, phương án triển khai cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết: Để các KCN được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo tiến độ đề ra, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Ban đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại mạng lưới các KCN và tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Trong tháng 7/2023, Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Theo đó, Ban đã thực hiện các thủ tục liên quan đến lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng và lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 KCN Tam Dương II - Khu B1, B2; báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên (lần 1).


Công nhân làm việc trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Cùng với đó, xin ý kiến các ngành chức năng chấp thuận nội dung điều chỉnh cục bộ về cao độ san nền và kích thước cống hộp bê tông cốt thép thoát nước mưa tại KCN Sông Lô I; xin ý kiến các ngành tham gia (lần 2) vào điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4); hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Tam Dương II - khu A. Cũng trong tháng 7/2023, Ban đã thực hiện cấp 3 giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 3 dự án.

Về công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha), trong tháng 7/2023, Ban đã chấp thuận vị trí triển khai trạm BTS (thu phát sóng di động) tại KCN Bá Thiện – Phân khu II. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đầu tư – đơn vị trực thuộc Ban thực hiện sửa chữa, thay thế hệ thống thiết bị đèn điện chiếu sáng; tham mưu, đề xuất trình UBND Tỉnh về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy KCN Bá Thiện - Phân khu II; thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường quý II/2023; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện - Phân khu II đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Cùng với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc thường xuyên phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư lớn đến từ các quốc gia uy tín cho các dự án phát triển hạ tầng các KCN; tích cực đối thoại, đồng hành, chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như triển khai dự án và quản lý vận hành các KCN; tăng cường giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và các nguồn lực cần thiết khác để triển khai thi công hạ tầng các KCN theo tiến độ đã cam kết, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm các quy định theo cam kết. Đối với các KCN đang hoạt động, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng theo đúng quy hoạch được duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm…

Nhờ đó, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, hầu hết các KCN được đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)