Có 460 dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc

21:06:03 | 29/7/2023

Tính đến ngày 15/6/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Vĩnh Phúc là 460 dự án, gồm 102 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng và 358 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.139,6 triệu USD.


Công ty CNCTech (KCN Thăng Long Vĩnh Phúc)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 16 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án. Trong số 16 dự án cấp mới có 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 139,9 triệu USD và 05 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.313 tỷ đồng; thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư cho 19 lượt dự án, trong đó có 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 188,3 triệu USD và 02 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1.314,5 tỷ đồng. Số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc tính đến ngày 15/6/2023 là 460 dự án, gồm 102 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng và 358 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.139,6 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 có thêm 08 dự án FDI đi vào hoạt động. Lũy kế số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN Vĩnh Phúc đến hết 15/6/2023 là 399 dự án, chiếm 87% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI là 216,1 triệu USD, đạt 100% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 3.647,2 triệu USD, đạt tỷ lệ 59% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án trong nước là 769,15 tỷ đồng, đạt 94% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 12.893 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41 % vốn đăng ký.

6 tháng cuối năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc dự kiến thu hút thêm 3-5 dự án FDI với vốn đăng ký đạt 90-100 triệu USD và 2-3 dự án trong nước với vốn đăng ký đạt khoảng 200-300 tỷ đồng; có thêm khoảng 10 dự án thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trần Ngọc (Vietnam Business Forum)