Doanh thu các doanh nghiệp FDI trong các KCN Vĩnh Phúc đạt gần 5 tỷ USD

10:34:09 | 27/7/2023

Những tháng đầu năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Song với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các sở, ban, ngành cùng nỗ lực vượt khó, phát huy nội lực, doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả khả quan, khẳng định vai trò chủ lực trong sản xuất công nghiệp của tỉnh, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.


Một góc khu công nghiệp Bá Thiện 1

Vĩnh Phúc hiện có 358 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trong các khu công nghiệp. Để chủ động khắc phục khó khăn trước tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả thị trường Việt Nam; tích cực tìm kiếm thị trường mới, gia tăng đơn hàng, thị trường xuất khẩu… 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đạt gần 5 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt gần 4,5 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu 6 tháng cuối năm, doanh thu các doanh nghiệp FDI đạt hơn 5,2 tỷ USD, tăng 2%; giá trị xuất khẩu đạt gần 4,7 tỷ USD, tăng 3%; nộp ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng vốn đầu tư, hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh bổ sung mục tiêu, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)