Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ được thực hiện cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp qua các NHTM để hỗ trợ vốn cho DNNVV.


Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay của Quỹ phát triển DNNVV

Lãi suất còn thấp hơn

Tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn Quỹ phát triển DNNVV rà soát lãi suất cho vay theo quy định về hoạt động của Quỹ và áp dụng giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn vốn của Quỹ.

Ông Phạm Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV, cho biết Quỹ sẽ chọn lãi suất thấp nhất trong 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và giảm thêm 20% thì ra được lãi suất của Quỹ, đồng thời tiếp tục giảm thêm 2% nữa theo đúng tinh thần Nghị quyết 105/NQ-CP.

Lãi suất cho vay của Quỹ vốn đã thấp hơn so với các khoản vay tương tự tại ngân hàng, nay còn được giảm thêm 2% sẽ là sự hỗ trợ rất lớn đối với các DNNVV trong bối cảnh hiện nay.

Cần tăng quy mô hoạt động

Tuy nhiên, điều mà giới chuyên gia trăn trở đó là hoạt động của Quỹ đến nay còn khá khiêm tốn. Theo Bộ KH&ĐT, đến tháng 6/2023, tổng vốn đã giải ngân theo tiến độ của dự án mới đạt khoảng 270 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân do nguồn vốn của Quỹ còn quá mỏng. Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng, nhưng đến nay Nhà nước mới cấp 837,25 tỷ đồng và tổng nguồn vốn đạt khoảng 1.107 tỷ đồng. Do đó, Quỹ cần huy động thêm vốn từ bên ngoài để có thêm nguồn cho vay.

Một yếu tố nữa khiến hoạt động cho vay của Quỹ còn khiêm tốn là yêu cầu DNNVV phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án; đồng thời phải đáp ứng quy định bảo đảm tiền vay.
Trong khi đó, phần lớn các DNNVV luôn thiếu tài sản đảm bảo, không có lịch sử tín dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm... Do đó, các DNNVV khó đáp ứng được những yêu cầu nói trên.

Tuy nhiên trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 39/2019/NĐ-CP, những yêu cầu này vẫn được giữ nguyên. Do đó, các chuyên gia cho rằng Bộ KH&ĐT cần trình Chính phủ xem xét nới lỏng các điều kiện để các DNNVV có thể tiếp cận nguồn vốn rẻ của Quỹ.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp