Huyện Ngọc Hồi: Tạo đà để bứt phá

08:42:48 | 2/5/2024

Được ví như “sơn nữ đang độ tuổi xuân thì”, huyện Ngọc Hồi đang ngày càng thay da đổi thịt, khởi sắc từng ngày. Để tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), theo ông Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện, một trong những nhiệm vụ quan trọng được chính quyền huyện triển khai xuyên suốt các năm qua là khai thác triệt để mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Ông có thể cho biết những kết quả phát triển KT - XH nổi bật của huyện thời gian qua?

Huyện Ngọc Hồi - một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc - Ngã ba Đông Dương và là nơi tiếp giáp với biên giới của hai nước bạn Lào và Campuchia, trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực Tam giác phát triển. Sở hữu vị trí đắc địa cùng lợi thế phát triển kinh tế đa dạng, những năm qua, huyện đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của huyện nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung. Với sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, Ngọc Hồi trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của tỉnh.

Năm 2023, tình hình KT - XH địa phương tiếp tục ổn định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND đều đạt và vượt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 441,35 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán tỉnh giao và đạt 98,5% dự toán huyện giao. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư được tăng cường thực hiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thị (DDCI) ngày càng tăng và đứng đầu trong nhóm các huyện, thành phố; công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và môi trường được quan tâm.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, là năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ngọc Hồi đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bởi vậy, ngay từ đầu năm địa phương đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2024. Tăng cường tham mưu ưu tiên bố trí vốn cho dự án, chương trình phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước trong và ngoài huyện. Từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phấn đấu đưa huyện Ngọc Hồi sớm đạt tiêu chí đô thị loại IV, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.


Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện

Từ nay đến năm 2025, huyện sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực nào?

Huyện Ngọc Hồi là địa phương có vị trí chiến lược về chính trị - an ninh - quốc phòng và là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh và trong khu vực. Phát huy tiềm năng, lợi thế, huyện Ngọc Hồi chú trọng công tác thu hút đầu tư, đây là bước “chạy đà” quan trọng trong việc phát triển KT - XH trên địa bàn và trong khu vực Tây Nguyên. Theo đó, định hướng thu hút đầu tư của huyện từ nay đến năm 2025 sẽ ưu tiên vào các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, bảo đảm tốc độ tăng trưởng và có tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế phù hợp với nhu cầu thị trường, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến.

Vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án. Quan điểm chỉ đạo và giải pháp của huyện cho vấn đề này ra sao, thưa ông?

Huyện luôn xác định công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời đây cũng là một nhiệm vụ rất khó và phức tạp. Thời gian qua, chúng tôi luôn tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, GPMB. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm mới phát sinh; đồng thời rà soát, lập hồ sơ, xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết, xử lý các tồn tại, vướng mắc, các vi phạm đất đai cũ trên địa bàn, trong đó ưu tiên các khu vực đã và đang có quy hoạch triển khai thực hiện các dự án. Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Quan tâm đến công tác xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; người dân sớm có chỗ ở mới, ổn định cuộc sống.


Cửa khẩu quốc tế Bờ Y trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Nằm trong mục tiêu chung gia tăng sức hút môi trường đầu tư, những năm qua công tác cải cách hành chính ở huyện Ngọc Hồi đã có những bước tiến nổi bật nào?

Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Chỉ số Cải cách hành chính của huyện (PAR INDEX) năm 2023 xếp loại tốt với 81,874 điểm, các chỉ số Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đều đạt số điểm cao. Huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,... không còn phù hợp với thực tế thực hiện. Thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã hoạt động ngày càng hiệu quả, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định.


Trung tâm huyện Ngọc Hồi

Sự phát triển của Ngọc Hồi luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, huyện luôn có quyết tâm cao trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn với phương châm “đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC”. Huyện cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch với nhiều giải pháp đồng bộ, cùng sự chủ động vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đây sẽ là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển KT - XH huyện Ngọc Hồi toàn diện, ổn định và bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!

Công Luận (Vietnam Business Forum)