Đồng hành cùng người nộp thuế

11:24:32 | 7/6/2024

Với phương châm lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm để phục vụ, cùng với cả nước, ngành Thuế tỉnh Sơn La đã và đang triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, từng bước thực hiện hiệu quả tiến trình chuyển đổi số. Qua đó, tạo thuận lợi cho NNT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La.


Cục Thuế tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ công tác thuế Quý 2/2024

Ông nhìn nhận thế nào về quá trình hợp tác, đồng hành giữa cơ quan Thuế với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian qua?

Một trong những dấu ấn quan trọng của ngành Thuế trong thời gian qua là việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, điển hình là triển khai thực hiện các dịch vụ thuế điện tử như: Khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử,... ngành Thuế tỉnh Sơn La đã đưa vào vận hành hàng loạt giải pháp số hóa trong công tác quản lý, khai thác các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngành đã thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ gia hạn nộp thuế, giảm từ 10 ngày làm việc xuống còn 8 ngày làm việc; giảm thời gian xác nhận nghĩa vụ nộp thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế từ 3 ngày làm việc xuống 2 ngày làm việc; giảm thời gian giải quyết hoàn thuế trước kiểm tra sau từ 6 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, công tác trả lời chính sách thuế cho NNT bằng văn bản được thực hiện theo quy định. Đảm bảo 100% NNT được cung cấp đầy đủ và tiếp cận kịp thời các thông tin thay đổi về chính sách thuế, TTHC thuế; 95% NNT được cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử. Đảm bảo 95% NNT nộp hồ sơ thuế bằng hình thức điện tử. Niêm yết công khai 186 TTHC thuế cấp Cục Thuế và 150 TTHC thuế cấp Chi cục thuế tại trụ sở cơ quan thuế và trên trang tin điện tử của Cục Thuế nhằm minh bạch trong giải quyết TTHC thuế, đồng thời tăng cường sự giám sát của các cấp các ngành, nhân dân và của NNT.

Định kỳ ngày 15 hằng tháng, Cục Thuế tổ chức chương trình “giao lưu trực tuyến với NNT” trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế để trả lời hỗ trợ những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký kê khai, nộp thuế.

Việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thuế góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giảm chi phí, nhân lực, tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ðể góp phần cùng tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngành Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT. Triển khai và nâng cấp kịp thời các chương trình ứng dụng của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký điện tử thông qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử.


Cán bộ chi cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp

Ông có đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện các mục tiêu chính, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế Sơn La trong năm 2024?

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 được Bộ Tài chính giao là 4.250 tỷ đồng (trong đó, số thu từ thuế và phí là 3.448 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 802 tỷ đồng). Dự toán thu NSNN mà HĐND tỉnh giao là 4.800 tỷ đồng (trong đó, số thu từ thuế và phí 3.780 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.020 tỷ đồng), Cục Thuế Sơn La đã đặt ra 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp cụ thể.

Cục Thuế đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và UBND tỉnh Sơn La triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho NNT; hướng dẫn, hỗ trợ NNT; chủ động báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị với các sở, ban, ngành về việc đối thoại giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lắp đặt thiết bị, sử dụng hóa đơn điện tử. Bám sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh theo từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách của Chính phủ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn. Giải quyết tốt các TTHC thuế và nâng cấp các ứng dụng phần mềm trong công tác đăng ký, kê khai, quản lý và hoàn thuế theo yêu cầu Tổng cục Thuế.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của NNT, quyết tâm phấn đấu của tập thể lãnh đạo Cục Thuế và công chức ngành thuế Sơn La, trong quý I/2024, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 622,7 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán Trung ương, 14% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Dũng (Vietnam Business Forum)