Kiến nghị tiếp tục triển khai gói 30.000 tỷ đồng

14:44:54 | 24/5/2016

Ngày 23-5, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có văn bản kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam một số vấn đề liên quan đến việc tiếp tục thực hiện triển khai gói cho vay 30.000 tỷ đồng.

HoREA cho biết, mặc dù Chính phủ đã có Nghị quyết 23 ngày 30-3-2016 cho phép NHNN tiếp tục giải ngân cho đến khi hết gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Trước đó, NHNN cũng đã có công văn thông báo quyết định chấm dứt nhận hồ sơ vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 31-3-2016, vì số lượng đăng ký vay gói này đã vượt 30.000 tỷ đồng. HoREA cho biết, hiện các phương tiện truyền thông đưa thông tin có hiện tượng cò mồi (có thể có quan hệ với chủ đầu tư) móc nối với khách hàng đã vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng ký khống biên bản bàn giao nhà để được giải ngân đến 95% hợp đồng vay.

Nếu việc này xảy ra thì sẽ gây thiệt hại cho người vay và có thể cho cả ngân hàng, vì chủ đầu tư có thể sử dụng nguồn vốn này vào mục đích khác mà không hoàn thành bàn giao nhà; người vay còn bị thiệt vì sẽ phải trả lãi vay nhiều hơn do việc giải ngân sớm. Chính vì thế, HoREA kiến nghị NHNN sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 để các ngân hàng thương mại có căn cứ thực hiện và người vay nhà yên tâm hơn. Cụ thể, HoREA đề xuất NHNN hướng dẫn theo hướng: thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng này của từng ngân hàng thương mại. Sau ngày 31-5-2016, các ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho khách hàng vay đến hết hợp đồng theo tiến độ và điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng để doanh nghiệp và người dân yên tâm.

Nguồn: sggp.org.vn