Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 6,25 triệu USD sau 2 tháng đầu năm

2:22:59 PM | 12/3/2019


Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2019, các nước nhận đầu tư của Việt Nam bao gồm Mỹ, Singapore, Phần Lan, Myanmar và Nhật Bản.


Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gồm cả vốn cấp mới và tăng thêm vào khoảng 6,25 triệu USD. Các lĩnh vực được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm rót vốn đầu tư tại các thị trường nước ngoài gồm bán buôn và bán lẻ, khoa học công nghệ và thông tin và truyền thông.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, trong tổng số 6 dự án bao gồm 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị 6,05 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị tăng thêm là 200.000 USD.

Trong 5 dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, có 3 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư từ Việt Nam là 5,6 triệu USD, chiếm 89,5% tổng vốn đầu tư. 2 dự án còn lại thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ với số vốn 426.900 USD; thông tin và truyền thông với số vốn 225.000 USD.

Tỷ lệ các nước nhận đầu tư của Việt Nam chia ra là Mỹ (84,8%), Singapore (4,8%), Phần Lan (3,63%), Myanmar (3,2%), Nhật Bản (3,6%).

Trong năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 432,1 triệu USD.

Nguồn: baodautu.vn