Tôn vinh doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam

08:25:49 | 23/3/2022

Chương trình Best Managed Companies - Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất” là chương trình ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc đánh giá thành công và thành tựu trên phương diện vận hành tổ chức. Chương trình cung cấp một nền tảng chuyên biệt cho đội ngũ quản lý có thể thử thách bản thân, đối sánh với những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới theo những tiêu chuẩn nhất định.

Chương trình được tổ chức với mục đích ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, nhiệt huyết và những ý tưởng tiên phong đến từ những doanh nghiệp tư nhân. Thông qua chương trình, những phương pháp quản trị tốt nhất sẽ được chia sẻ, lan tỏa, hỗ trợ sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân xuất sắc tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu hiện được triển khai tại Châu Mỹ, Châu Âu, Úc, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và giờ là Việt Nam. Danh hiệu này được xem là chứng nhận quốc tế về chất lượng của các doanh nghiệp tư nhân tốt nhất được vinh danh.

Những doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được tôn vinh tại lễ trao giải, được mời tham gia hội nghị chuyên đề khu vực. Sự kiện là cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu với những nhà lãnh đạo xuất sắc, lắng nghe chia sẻ từ những giảng viên ngành kinh doanh, và các chuyên gia kinh tế có hiểu biết chuyên sâu về khối doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện đăng ký tham gia:

Để tham gia chương trình, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

• Có tối thiểu 5 năm hoạt động; • Doanh thu trong năm tài chính gần nhất đạt tối thiểu 50 triệu đô la Mỹ (tương đương 1200 tỷ đồng);• Phần lớn cổ phần (>50%) sở hữu bởi cổ đông Việt Nam; • Trụ sở chính tại Việt Nam; • Tuân thủ đầy đủ các khung pháp lý, thuế và đạo đức hiện hành tại Việt Nam.

Ứng viên có thể là: Doanh nghiệp sở hữu bởi tư nhân; Nhóm doanh nghiệp/Danh mục đầu tư được kiểm soát bởi quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ đầu tư tư nhân tại Việt Nam; Văn phòng gia đình.

Liên hệ và đăng ký:

Giai đoạn I đóng đơn đăng ký vào ngày 25/03/2022.

Nộp đơn trực tuyến tại https://bestmanaged.awardsplatform.com

Thông tin chi tiết về chương trình: xem file đính kèm

Video clip giới thiệu tóm tắt về BMC 2022: https://www.youtube.com/watch?v=QfW_p4Nd_aU