BQL các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

10:44:59 | 25/7/2022

Tuy ra đời muộn hơn so với các địa phương khác nhưng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Trên cơ sở những thành công đó, Ban quản lý (BQL) các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất UBND tỉnh ban hành những cơ chế hợp lý thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN của tỉnh.

Vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ðiều dễ nhận thấy nhất là các KCN đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi trước khi các KCN ra đời, năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (không tính dầu khí) còn ở quy mô nhỏ bé, chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực sơ chế nông, lâm, hải sản, may mặc, giày da, khai thác vật liệu... có công nghệ sản xuất giản đơn, sử dụng nhiều lao động thủ công, giá trị gia tăng của các sản phẩm thấp.

Thời gian qua trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, BQL các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng… nên các KCN trên địa bàn vẫn thu hút được rất nhiều dự án; hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN vẫn có những đóng góp quan trọng vào GDP của tỉnh. Cụ thể, 05 tháng đầu năm 2022, Ban đã cấp mới 18 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi tương đương 167,15 triệu USD; tổng diện tích đất sử dụng là 30,34ha; điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5.179 tỷ đồng và 65,89 triệu USD.

Ông Nguyễn Anh Triết - Trưởng BQL các KCN cho biết thêm, nhận thấy sự khó khăn của các doanh nghiệp phải đối diện khi đại dịch Covid-19 bùng phát, do vậy tùy vào tình hình thực tại mà Ban đã đề ra nhiều hướng đi mang tính hiệu quả, bền vững. Cụ thể, chủ động thực hiện cắt giảm 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công mức độ 3,4 theo lộ trình. Theo đó, năm 2021 Ban nâng mức độ dịch vụ công mức 4 cho 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đôn đốc tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các KCN; duy trì và tăng cường cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành với nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đang hoạt động. Tổ chức các cuộc họp thẩm định ĐTM bằng hình thức trực tuyến để giải quyết nhanh chóng các thủ tục môi trường cho doanh nghiệp KCN, đảm bảo sớm triển khai dự án.


Hạ tầng hoàn thiện tại KCN Đất Đỏ 1

“Chúng tôi sẽ luôn đồng hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp trong công tác chăm lo, giữ chân người lao động và thu hút lao động mới để có thể sớm phục hồi và duy trì sản xuất, giữ vững tăng trưởng. Phối hợp với ngành y tế để bao phủ vaccine cho toàn bộ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN“ - ông Nguyễn Anh Triết nói.

Phát triển KCN theo hướng hiện đại

Một điểm nhấn quan trọng trong định hướng đúng đắn của Ban nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2020-2025 là: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chú trọng vào xây dựng mô hình KCN kiểu mẫu - KCN thông minh theo định hướng sinh thái trên các tiêu chí KCN sinh thái và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. UBND tỉnh đã phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng KCN kiểu mẫu/KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, dự án đang được Chính phủ Nhật Bản xem xét thẩm định tài trợ. Trong tương lại, các KCN sẽ được nâng cấp để tiến gần hơn đến các mục tiêu quốc tế trong phát triển bền vững.

Có thể thấy, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và sẽ định hướng phát triển KCN theo hướng hiện đại và điều kiện mở, xem xét tính liên thông giữa các KCN, giữa KCN với khu dân cư, khu đô thị, đặc biệt là sự đồng bộ giữa các KCN với các công trình phúc lợi xã hội phục vụ đời sống công nhân và nhân dân địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum