Mời doanh nghiệp tham gia khảo sát triển vọng kinh doanh EABC-JETRO năm 2023

16:21:15 | 25/4/2023

Kính gửi các Quý Doanh nghiệp, 

Như đã nhấn mạnh tại Cuộc họp EABC lần thứ 56 vừa qua, EABC và JETRO đang thực hiện Khảo sát Triển vọng Kinh doanh EABC-JETRO cho năm 2023

Với mục đích:  Thu thập phản hồi hàng năm từ các doanh nghiệp trong khu vực, tìm hiểu cách khu vực tư nhân chuẩn bị cho sự phục hồi và các hỗ trợ cần thiết của chính phủ trong hành trình phục hồi. Kết quả khảo sát sẽ được chia sẻ tại các phiên đối thoại của EABC với các Lãnh đạo SEOM+3, AEM+3 và Lãnh đạo ASEAN+3.

- Thời gian: hoàn thành khảo sát trước ngày 28/4/2023

- Hình thức: điền vào form tiếng Anh (https://bit.ly/41lB0X7)

                      hoặc vào form tiếng Việt (https://bit.ly/3AaWBpP)

Ban tổ chức rất mong sẽ nhận được sự tham dự và góp ý từ các Quý Doanh nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: Vietnam Business Forum