Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

08:51:42 | 20/12/2022

Nhằm từng bước cải thiện điều kiện sống cho đồng bào, góp phần ổn định định canh định cư, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội. Trong những năm qua, thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục, sinh kế tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… để tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La có nhiều tiềm năng, thế mạnh, với diện tích đất tự nhiên rộng lớn, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp đặc biệt là trồng cây ăn quả trên đất dốc; là vùng có điều kiện để phát triển công nghiệp về chế biến nông lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện. Đồng thời cũng là vùng có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thông qua các chương trình, dự án, chính sách, trong sản xuất và đời sống, từ tập quán sản xuất lạc hậu, độc canh, đến nay, cơ bản người dân vùng dân tộc ở các xã, bản đặc biệt khó khăn đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi; nhiều hộ đã chuyển đổi cây trồng theo hướng chăn nuôi và trồng cây ăn quả trên đất dốc gắn với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập cho gia đình, như: Mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình trồng chanh leo, xoài, nhãn, chè... góp phần quan trọng giải quyết những khó khăn cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tổng các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thương mại đạt trên 237 tỷ 228 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề là 13 tỷ 345 triệu đồng; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị là 172 tỷ 128 triệu đồng; đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là 49 tỷ 755 triệu đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Sơn La đã ban hành ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, nhằm nâng cao kỹ năng quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, nông sản, đặc sản của Sơn La tới khách hàng qua các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến cho các cá nhân, doanh nghiệp; Tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, đầu tư, thương mại, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tỉnh Sơn La đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại tỉnh Sơn La cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và mới hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số có kế hoạch mở rộng kinh doanh, sản xuất; các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác đào tạo lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về xúc tiến thương mại nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Nguồn: Vietnam Business Forum