Phát triển hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông nghiệp

15:28:28 | 26/4/2023

Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi đơn vị, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài; ngày 25/4/2023, Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT. Gọi tắt là Trung tâm) với Hội khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là Hội) chính thức được ký kết và thực hiện.


Tổng quan lễ ký kết hợp tác

Lễ ký kết hợp tác do Giám đốc Trung tâm Nguyễn Minh Tiến và Chủ tịch Hội TS. Hà Công Tuấn chủ trì cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trung tâm và thành viên Ban thường vụ Hội. Chương trình phối hợp cụ thể tập trung vào 3 nội dung chính là  Tuyên truyền,Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến Thương mại của ngành:  Tư vấn, xây dựng các chính sách về thông tin, nghiên cứu thị trường và chính sách XTTM.


Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chương trình phối hợp dựa trên sự tương đồng về thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của hai bên trong nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với số lượng thành viên đông đảo, tập trung các nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kiến thức kinh nghiệm, chúng tôi hi vọng Hội sẽ có nhiều sự hỗ trợ về Trung tâm trong việc định hướng, đẩy mạnh triển khai các hoạt động, các diễn đàn, góp phần tìm kiếm thị trường mới, đóng góp phân tích những rũi ro trong việc xúc tiến thương mại nông nghiệp, và các nhiệm vụ và phát huy được vai trò của  Trung tâm xúc tiến.

Trung tâm hiện đang nâng cấp hệ thống hạ tầng góp phần phục vụ hoạt động trung tâm và các hoạt động trong chương trình phối hợp. Đặc biệt, Trung tâm đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện cơ sở thực tiễn cho đề án trung tâm sáng tạo và phát triển OCOP Quốc gia tại số 26 Phạm Văn Đồng - nơi đặt trụ sở của Hội, là điều kiện tăng cường hợp tác và đồng hành phát triển giữa hai bên. Giám đốc Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào: (1) Tuyên truyền, truyền thông về cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, xúc tiến thương mại và các chương trình liên quan bằng các hình thức (trang web, tiktok, tạp chí, tờ rơi...). (2) Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm thông tin, xây dựng các chương trình truyền thông đa phương tiện trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. (3) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến Thương mại của ngành, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án XTTM nông nghiệp dài hạn và hàng năm của ngành, của quốc gia; (4) Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị chuyên đề về XTTM; Hỗ trợ các tổ chức thuộc Hội tham gia cùng các đoàn doanh nghiệp ngành nông nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài; các đoàn doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài vào Việt Nam. (5) Tư vấn, xây dựng các chính sách về thông tin, nghiên cứu thị trường và chính sách XTTM: Xây dựng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, sự kiện nông nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo…


Chủ tịch Hội – TS. Hà Công Tuấn

Chủ tịch Hội - TS. Hà Công Tuấn bày tỏ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị cấp Bộ có nhiều Hội/hiệp hội nhất (hơn 40 tổ chức) và cũng là Bộ duy nhất có Trung tâm xúc tiến độc lập thuộc Bộ. Đây là cơ sở khẳng định tầm quan trọng của ngành Nông nghiệp nói chung, công tác xúc tiến thương mại nói riêng. Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam có đặc thù với trọng tâm cơ bản hoạt động về nghiên cứu, phản biện chính sách, khác so với các hội ngành nghề, lĩnh vực khác, thể hiện rõ chủ trương của Đảng/Nhà nước về phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó chú ý đặc biệt sự gắn kết giữa thị trường và chính sách…

Các hoạt động dựa trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, hai bên cùng thống nhất đồng hành, tạo ra mối liên kết chuỗi giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trên cơ sở đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm với sự tham gia của hội kết nối chuỗi người nông dân đến thị trường. Đây là hoạt động chúng tôi phát triển hướng theo định hướng của Bộ NN&PTNT xác định hướng từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp trên cơ sở tạo ra liên kết chuỗi. Đồng thời chúng ta làm sao làm nhanh được nâng cao giá trị gia tăng của hàng nông sản trên cơ sở ứng dụng KHCN vào sản xuất, bảo quản thu hoạch gắn với tín nhiệm của thị trường hướng bà con đến sản xuất các tiêu chí chất lượng, đảm bảo được chuỗi sản xuất sạch... Chủ tịch Hà Công Tuấn cho biết.


Chủ tịch Hội – TS. Hà Công Tuấn (phải)  trao quyết định công nhận hội viên cho lãnh đạo Trung tâm

Cũng tại buổi ký kết đã diễn ra trọng thể lễ công bố và trao quyết định đối với thành viên thứ 185 của Hội - Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp. Đây là cơ sở khẳng định thêm sự tăng cường phối hợp cho hiệu quả chung của chương trình và đóng góp chung vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp & PTNT.

Nguồn: Vietnam Business Forum