Tạo sức hút và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

10:17:20 | 28/4/2023

Sau hơn 35 năm thực hiện “Đổi mới”, quan điểm và nhận thức về kinh tế tư nhân (KTTN) đã được coi trọng và tạo điều kiện phát triển, điều đó đã khích lệ, thúc đẩy khu vực này nói chung, các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nói riêng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần ngày càng quan trọng vào quá trình xây dựng đất nước. Trong sự quan tâm chung đối với KTTN, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DNTN đã được chú ý và đạt được một số kết quả nhất định.


Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu tại Hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

Vai trò của tổ chức đảng trong DNTN

Trong hơn 35 năm qua, Đảng đã có những chỉ đạo rõ nét hơn về phát triển KTTN, các cấp ủy đã có các chương trình về phát triển và hoàn thiện dần qua từng giai đoạn; vị trí, vai trò của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế nhiều thành phần ngày càng được nhìn nhận và đánh giá tích cực; đóng góp của KTTN cho nền kinh tế Việt Nam trong quá trình “Đổi mới” cũng đã được Đảng ghi nhận; từ đó, Đảng cũng có chủ trương, chỉ đạo tạo môi trường thuận lợi (thể chế, chính sách, tâm lý và xã hội) để KTTN phát triển, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nói chung, DNTN nói riêng ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn kết quả của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. DNTN trở thành lực lượng quan trọng trong khu vực KTTN, ngày càng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Khu vực KTTN đã đóng góp khoảng 40% GDP (trong đó, DNTN đóng góp khoảng 10% GDP), 59,5% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, 30% ngân sách Nhà nước và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động,… Nhiều DNTN lớn được hình thành, phát triển và có đóng góp lớn như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Tập đoàn BRG; Công ty cổ phần tập đoàn Long Thành; VinGroup,… Trong đó, nhiều doanh nghiệp có đảng bộ, chi bộ vững mạnh như: Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Giầy Thái Bình (TBS), Tập đoàn Hương Sen, Tập đoàn BRG,… Công tác này nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp và lên tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động.

Đội ngũ chủ DNTN cũng tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ bản là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường; nhận thức của chủ DNTN đối với chế độ, với Đảng và Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn. Thời gian qua, một bộ phận chủ DNTN có nguyện vọng thiết tha vào Đảng, một số người được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,... đã góp phần từng bước tháo gỡ những rào cản, sự mặc cảm, e dè trước đây của một bộ phận chủ DNTN đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

DNTN có tổ chức đảng sẽ bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội,… của doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Trên thực tế, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong DNTN thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/12/2020, cả nước đã thành lập được 6.846 tổ chức đảng trong các DNTN, chiếm khoảng 1% tổng số DNTN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh. Trong tổng số tổ chức đảng, DNTN có 4.569 tổ chức cơ sở đảng, chiếm 8,4% tổ chức cơ sở đảng của toàn Đảng, với 113.042 đảng viên, chiếm 2,2% tổng số đảng viên toàn Đảng.

Nhiều tổ chức đảng trong DNTN đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTN vào cuộc sống. Thực tế cho thấy, ở nhiều DNTN, kể từ khi có tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, nhận thức của công nhân, người lao động được nâng lên rõ rệt, tình trạng đình công, lãn công được tiết giảm và khống chế, nội bộ đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất đạt năng suất cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DNTN cũng còn những hạn chế như số tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên trên tổng số DNTN còn khiêm tốn, thậm chí còn mỏng. Trên thực tế vẫn còn một bộ phận chủ doanh nghiệp, cũng như người lao động trong DNTN chưa mặn mà với việc trở thành đảng viên, hoặc thành lập tổ chức đảng trong

doanh nghiệp. Nhiều đảng viên trong DNTN là lao động phổ thông, ít tham gia vào hội đồng quản trị, ban giám đốc, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật. Do đó, đảng viên, tổ chức đảng trong các DNTN chưa thực sự tiêu biểu, chưa thực sự tiên phong và khả năng thu hút những người khác trong doanh nghiệp vào Đảng chưa cao,…


Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng đồng chủ trì Hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

Tạo sức hút của tổ chức đảng trong DNTN

Để tạo sức hút và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các DNTN, đối với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, cần thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát triển KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có liên quan tới xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong DNTN; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các khâu, các bước trong quy trình, thủ tục để kết nạp đảng viên. Đối với các DNTN đã có tổ chức đảng, đảng viên, cần rà soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; đề ra giải pháp, nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với DNTN chưa có tổ chức đảng, cấp ủy các cấp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc trong DNTN (nhưng hiện đang sinh hoạt tại tổ chức đảng không trong doanh nghiệp), khi có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và đang làm việc ổn định, thì tiến hành thành lập chi bộ; nếu số lượng đảng viên chưa đủ để thành lập chi bộ, cần chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một số tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ mới.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các DNTN theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Từng bước để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức đảng không cản trở, mà trái lại cùng với họ thúc đẩy sản xuất, cùng hướng tới sự phát triển chất lượng và bền vững của doanh nghiệp, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hướng dẫn tổ chức đảng tại các DNTN xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Trong đó cần quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý (theo từng cấp phù hợp) của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong DNTN, như công đoàn, đoàn thanh niên tham gia vào hoạt động nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DNTN. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các DNTN. Cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện cho sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, cần ưu tiên bồi dưỡng phát triển các chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh chính trị, văn hóa, liêm chính và năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp trở thành đảng viên, định hướng hoặc khuyến khích, cơ cấu cấp ủy viên hoặc là người đứng đầu chi bộ, đảng bộ tại DNTN. Thực hiện “đi trước, đón đầu” và tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề để bổ sung và tạo nguồn về số lượng và chất lượng đảng viên cho các DNTN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết để nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên trong DNTN. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhằm phát huy những ưu điểm, kịp thời nhận diện những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, tìm cách khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu; tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm về công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DNTN và mời chủ doanh nghiệp tham dự để nhận thức rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng và các đoàn thể - nhân dân trong DNTN hiện nay.

Đối với các tổ chức đảng trong DNTN, cần rà soát, thống kê, quản lý tốt lực lượng quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm; chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo doanh nghiệp theo sự chỉ đạo, huớng dẫn của cấp ủy cấp trên,…

Bên cạnh đó, cần lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên,… nhằm thu hút, tăng cường lực lượng, tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức đảng.

Hoàng Quang Phòng

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VCCI

Nguồn: Vietnam Business Forum