Tăng cường phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

09:20:59 | 8/5/2023

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành nhằm triển khai các nhiệm vụ như xúc tiến thương mại, đầu tư; tham vấn chính sách pháp luật,…


VCCI thường xuyên phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức đối thoại về các chính sách thuế, hải quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp

Hoạt động phối hợp của VCCI với các bộ, ngành trong việc góp ý xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được VCCI chú trọng và triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. VCCI chú trọng tăng cường cơ chế đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp; đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ quốc gia về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; duy trì hiệu quả và nâng cao chất lượng của hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật,…

Chỉ tính riêng trong năm 2022, VCCI đã tổ chức gần 200 hội nghị, hội thảo, tọa đàm về xây dựng pháp luật, chính sách thu hút trên 25.000 lượt đại biểu tham dự, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, VCCI đã góp ý 230 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gần 200 văn bản khác, tăng 207% lượng văn bản góp ý so với năm 2021; thực hiện công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021,…

Nhiều đề xuất, kiến nghị của VCCI đã được các cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản đánh giá cao, tiếp thu và ghi nhận trong quá trình bổ sung, điều chỉnh chính sách kinh tế, văn bản pháp luật kinh doanh, qua đó điều chỉnh, sửa đổi theo hướng tích cực, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dỡ bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, TTHC bất hợp lý.

Đối với nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân, VCCI phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì triển khai các nội dung trong khuôn khổ “Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, VCCI cũng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để triển khai các nhiệm vụ: Đề án “Tăng cường hợp tác xây dựng môi trường truyền thông báo chí hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam; tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp do nữ làm chủ; hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số; hỗ trợ hiệu quả hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp,…

Đặc biệt, VCCI đã phối hợp với các bộ, ngành để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2022, số lượng đoàn ra đoàn vào tăng đột biến 100% so với năm trước. VCCI cũng đón gần 100 đoàn lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp các nước thăm và làm việc tại Việt Nam, tổ chức hơn 440 hội chợ, triển lãm, tăng 150% so với năm 2021, cấp trên 460.000 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,…


Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và VCCI phối hợp tổ chức 

Hoạt động đối ngoại của VCCI được tích cực triển khai, trong đó, điểm sáng là sự kiện Việt Nam đăng cai Kỳ họp thứ ba của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC III) tại Hạ Long, Quảng Ninh (tháng 7/2022). Việc phối hợp với các cơ quan ngoại giao để tổ chức thành công sự kiện mang tầm quốc tế như ABAC III đã góp phần nâng vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như khẳng định hình ảnh, năng lực của VCCI trên cương vị Chủ tịch ABAC Việt Nam.

VCCI cũng phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tổ chức định kỳ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và TTHC thuế, hải quan tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Hội nghị tập trung vào 2 nội dung chính: Thông tin tổng hợp về các thay đổi về chính sách, TTHC mới trong lĩnh vực thuế, hải quan và đối thoại giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía các doanh nghiệp.

Là thành viên tích cực của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan đầu mối đại diện tiếng nói cho các thành viên đại diện người sử dụng lao động, VCCI đã tổ chức các cuộc họp kỹ thuật với các cơ quan thành viên đại diện cho người sử dụng lao động, các nhóm hiệp hội doanh nghiệp trong nước, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các hiệp hội ngành nghề để trao đổi và thống nhất về phương án chung của Tổ chức đại diện người sử dụng lao động về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Qua đó, giúp cân bằng lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp.

Nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành mà VCCI đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò, vị thế đại diện cộng đồng doanh nghiệp, có tiếng nói thuyết phục tới các cơ quan Ðảng, Nhà nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum