Quyết tâm đưa Kiến Tường trở thành đô thị loại III

14:21:10 | 12/5/2023

Với mục tiêu trở thành đô thị trung tâm Vùng Đồng Tháp Mười, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường đã chung sức, đồng lòng biến khát vọng trở thành hành động, chủ động thực hiện về đích sớm nhất các mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025. Các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với quá trình đô thị hóa, góp phần xây dựng thị xã ngày một khang trang, hiện đại.


Trung tâm thương mại - dịch vụ Kiến Tường

Hoàn thiện các tiêu chí

Là đô thị phía Tây của tỉnh, một phần thuộc quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Long An, trung tâm khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh, thị xã Kiến Tường đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của toàn khu vực Đồng Tháp Mười. Với vị trí thuận lợi, có tuyến quốc lộ 62 kết nối từ trung tâm tỉnh đến các huyện vùng Đồng Tháp Mười cũng như Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp gắn với hệ thống giao thông xuyên Á, những năm qua, thị xã Kiến Tường tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển đô thị, nâng cấp, đầu tư các công trình trọng điểm, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III.

Theo đó, thị xã đã triển khai huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm như: Đường liên xã Bình Hiệp - Thạnh Trị, Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng, Bình Tân - Bình Hiệp,... Một số công trình quan trọng như dự án hạ tầng - kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu Long An (giai đoạn 2) nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý, vận hành.

Để thực hiện mục tiêu đưa thị xã Kiến Tường trở thành đô thị loại III trước năm 2025, địa phương xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị. Phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, đa dạng hóa các ngành dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Với việc các công trình hạ tầng được tập trung đầu tư phát triển nhằm thu hút dân cư, phát triển hệ thống giao thông đường bộ cũng như các công trình phục vụ y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa nhanh, bền vững.

Đến nay, thị xã cơ bản đạt 5/5 tiêu chí của đô thị loại III với 87,01/100 điểm. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xem xét, thẩm định và phê duyệt công nhận thị xã đạt đô thị loại III.


Thị xã Kiến Tường từng bước khẳng định vị thế của đô thị trung tâm Vùng Đồng Tháp Mười

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được

Ông Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường cho biết: Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian qua thị xã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế bền vững; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng để đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Phát triển kinh tế biên mậu. Khuyến khích các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã, nhất là khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Công viên văn hóa - thương mại Núi Đất, khu đất bến xe, khu đất tại Trung tâm Chính trị cũ,… để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, tạo việc làm cho nhân dân và nguồn thu cho ngân sách. Nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải, du lịch, vui chơi giải trí,…


Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ

Bên cạnh đó, thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, vùng lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, chú trọng tìm đầu ra cho nông sản; triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai rộng rãi các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Khuyến khích đầu tư các lĩnh vực phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề truyền thống để tạo việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mạnh Dũng (Vietnam Business Forum)