Đắk Nông bứt phá, vươn lên trong chuyển đổi số

14:37:23 | 16/5/2023

Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Đắk Nông đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đã huy động được sự quan tâm, vào cuộc của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh nói chung và của từng ngành, địa phương nói riêng.


Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông bấm nút khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh

Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về CĐS tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Tỉnh xác định CĐS là xu thế tất yếu, giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, được thực hiện đồng bộ trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với sự tham mưu của ngành TTTT, đến nay, nhận thức về CĐS của các cấp Ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến; 100 các cơ quan nhà nước gửi, nhận văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy. Về kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 6,64%, vượt 1,64% chỉ tiêu của năm 2020.  

Về xã hội số, tỉnh Đắk Nông đã triển khai thử nghiệm mạng di động 5G tại 04 điểm trên địa bàn TP.Gia Nghĩa trong tháng 11/2022. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn, các tổ, thôn, bon, bản trên địa bàn tỉnh bước đầu đã phát huy được hiệu quả theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để huy động và đưa người dân lên môi trường số để trực tiếp thụ hưởng các lợi ích của CĐS.

Với định hướng xuyên suốt về CĐS, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh Đắk Nông (Đắk Nông Data) trước hết theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Theo đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của tỉnh, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về dân cư, nông nghiệp, đất đai, giáo dục, y tế, du lịch,... 80% người dân cài đặt và tương tác với chính quyền thông qua ứng dụng dành cho người dân, doanh nghiệp (Đắk Nông - C) và ứng dụng định danh điện tử (VneID) của Bộ Công an. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ công theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu. Xây dựng 02 Trung tâm giám sát điều hành thông minh cấp huyện.

Nghị quyết số 09/NQ-TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông đặt mục tiêu “CĐS là động lực tạo ra cơ hội, giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ mới, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm”.

Để thực hiện những mục tiêu này, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí kinh phí riêng để thực hiện các nhiệm vụ CĐS của tỉnh. Tỉnh cũng giao Sở TTTT, Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ những phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh để đề xuất các nhiệm vụ CĐS năm 2023 bảo đảm theo mục tiêu đã đề ra.

Thời gian tới, Sở TTTT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai số hóa các thông tin quản lý của các ngành, lĩnh vực, đưa hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân lên môi trường số, trên cơ sở đó hình thành Cổng dữ liệu mở của tỉnh (Đắk Nông Data); ưu tiên triển khai các công nghệ mới, thiết bị thông minh trong quản lý, điều hành, trong giám sát an toàn giao thông, trật tự đô thị,... hướng đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trên ứng dụng di động.

Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về chính quyền số, kỹ năng số, công nghệ số cho các cán bộ, công chức, viên chức và Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 4.000 thành viên. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị số, công nghệ số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng phục vụ người dân của tỉnh (Đăk Nông – C),... Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Hy vọng rằng, với cách làm trên, tỉnh Đắk Nông sẽ đạt mục tiêu chỉ số đánh giá CĐS (DTI) của tỉnh tăng từ 03 - 05 bậc, góp sức cùng quốc gia bứt phá, vươn lên trong công cuộc CĐS quốc gia”, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Đắk Nông Trần Văn Thương cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum