Huyện Thủ Thừa: Phát triển kinh tế toàn diện, bền vững

14:53:04 | 12/5/2023

Cùng với khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, Thủ Thừa đã và đang huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện, bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

Thủ Thừa nằm trong Vùng đệm của tỉnh Long An. Địa hình có nhiều mạng lưới giao thông vận tải đường bộ quan trọng của vùng đi qua như QL1, QL62, QLN2, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương và nhiều tuyến đường tỉnh đi qua như 818, 817, 834, 833,… đặc biệt có kênh Thủ Thừa kết nối sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây là tuyến đường thủy rất quan trọng, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với TP.Hồ Chí Minh và ngược lại. Đây là những tiềm năng lớn trong việc lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau 40 năm tái lập (1983 - 2023), cơ cấu kinh tế huyện tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng sang nhóm ngành phi nông nghiệp. Hiện nay, huyện đã hình thành 03 khu công nghiệp, 01 khu công nghệ Môi trường xanh cùng với các tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp mở rộng, năng lực lưu thông kết nối ngày càng đồng bộ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; cây lúa, cây chanh và các loại cây trồng khác phát triển ổn định. Chương trình đột phá đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII được tiếp tục triển khai, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến theo hướng chú trọng hiệu quả, bước đầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị sản phẩm.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm đầu tư xây dựng. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tất cả các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước phát triển vượt bậc. Các dự án xây dựng khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, nhất là chuyển dịch hiệu quả lao động trong khu vực I sang khu vực II và III. KCN Hòa Bình đang hoạt động hiệu quả, lấp đầy 85,83%.

Đặc biệt, ngày 22/12/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 12113/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thủ Thừa thời kỳ 2021 -2030. Trong đó, chú trọng bảo đảm cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Diện tích đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, diện tích đất phi nông nghiệp tăng. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Thủ Thừa sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động của tỉnh Long An.


Mô hình Dự án trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thủ Thừa

Tạo “đòn bẩy” thu hút đầu tư

Xác định “giao thông đi trước mở đường”, nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh rất quan tâm đầu tư các dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT818, ĐT834, 834B, ĐT817 - Đỗ Trình Thoại, tuyến hành lang đường thủy số 2 (Âu tàu - Rạch Chanh, cải tạo kênh Thủ Thừa) thuộc dự án WB5 phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long,... Ngoài ra, mạng lưới điện ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Huyện chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thủ Thừa đề ra 04 công trình trọng điểm gồm: (1) Cầu qua kênh Bo Bo (bờ Nam kênh T3); (2) Xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao khu vực phía Bắc của huyện; (3) Đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến QLN2 (giai đoạn 1); (4) Cầu qua kênh Thủ Thừa (bến đò Cây Da, nối xã Tân Thành và Nhị Thành). Đến nay, có 03 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Riêng công trình Cầu qua kênh Thủ Thừa (bến đò Cây Da, nối xã Nhị Thành và Tân Thành) đã đạt 25%, dự kiến hoàn thành trong quý II/2024.


Mô hình Dự án trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thủ Thừa

Bên cạnh đó, chương trình đột phá nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng được quan tâm thực hiện, nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư triển khai dự án. Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/HU ngày 15/01/2021 của Huyện ủy, huyện đã tổ chức chi bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 580 trường hợp với tổng số tiền là 691,81 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã thu hồi 83,01ha, tổng diện tích hạn chế quyền sử dụng đất là 17,851ha; vận động 496 trường hợp hiến đất, tài sản trên đất với kinh phí 10,6 tỷ đồng.

Thông qua đó, góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, dân cư, đô thị; tạo tiền đề để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch sử dụng đất, nông thôn mới, quy hoạch chi tiết các khu - cụm công nghiệp, giao thông, khu dân cư, du lịch,… gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Bên cạnh sử dụng nguồn lực từ ngân sách, huyện huy động các khoản đóng góp khác để thực hiện công tác quy hoạch chi tiết làm tiền đề cho việc thu hút đầu tư. Công bố, công khai chi tiết quy hoạch trên các phương tiện thông tin, website, tại các trụ sở UBND huyện, xã.

Ngoài ra, tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện năng lực lưu thông, kết nối. Đồng thời chú trọng giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo nâng cấp ĐT818 đoạn từ QL1 - QLN2 (bao gồm 15km và 08 cầu; cải tạo nâng cấp ĐT817 (đoạn Mỹ Lạc - Thạnh Phước - Mộc Hóa); khu tái định cư và khu công nghiệp Thủ Thừa; khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa - giai đoạn 1,…

Đồng hành với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, huyện sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Sát cánh với các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn về thủ tục hành chính và các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư một cách thiết thực và hiệu quả. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành tỉnh để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)