Ngành Tư pháp: Tăng cường cải cách thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư

14:39:52 | 16/5/2023

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tư pháp ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, được lãnh đạo Trung ương và địa phương đánh giá cao.


Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở Tư pháp rất quyết liệt, linh hoạt và có nhiều đổi mới sáng tạo. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã dần chuyển hướng từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản được thực hiện thường xuyên và trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp (DN) được triển khai bằng nhiều hình thức, tạo sự yên tâm trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư tại tỉnh.

Song song với đó, ngành cũng thực hiện tốt tham mưu, tư vấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước hướng đến các nhóm đối tượng đặc thù; nội dung đầy đủ, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong đó, chú trọng các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống, lao động của nhân dân. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được hoàn thiện và đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực ngày càng hiệu quả; hoạt động kiểm tra, thanh tra ngày càng đổi mới và có chiều sâu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc chuyên môn nghiệp vụ từng bước được hiện đại hóa; chuyển đổi số được chú trọng đầu tư. 

Trong 20 năm qua, đội ngũ công chức, viên chức của Sở không ngừng được tăng cường về số lượng, chất lượng. Sở Tư pháp nhiều năm được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến 2022) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng với các danh hiệu cao quý.

Đặc biệt, những năm gần đây, Đắk Nông có nhiều bước tiến trong cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ số CCHC của tỉnh tăng 10 bậc trong năm 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 8 bậc và tiếp tục bứt phá trong năm 2022 khi tăng 14 bậc, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành. Thành quả này có sự nỗ lực rất lớn của ngành Tư pháp. Nhiều năm liền, Sở Tư pháp tỉnh cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về Chỉ số CCHC cấp sở.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho DN

Công tác hỗ trợ pháp lý cho DN luôn được ngành Tư pháp tỉnh quan tâm. Sở đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho DN, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo từng năm, trong đó giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, DN nhà nước quan tâm kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực nhằm hỗ trợ pháp lý cho DN đạt hiệu quả và chất lượng tốt hơn. 

Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản và hỗ trợ pháp lý cho DN; xây dựng phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, tài liệu nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý, tạo tiền đề vững chắc cho DN tham gia vào nền kinh tế thị trường.

Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản liên quan đến DN lên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho DN” trên trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; xây dựng và phát hành bản tin tư pháp, đưa tin lên chuyên mục “Pháp luật và đời sống” của Đài phát thanh truyền hình tỉnh nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của pháp luật đến các cơ quan, người dân và DN. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về DN, chủ động phối hợp tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, theo chương trình hỗ trợ pháp lý của tỉnh,…

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)