Ngành Tài chính: Nỗ lực vượt khó

14:53:30 | 16/5/2023

Với diễn biến kinh tế những tháng đầu năm 2023, dự báo nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 của tỉnh Đắk Nông sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp.

Theo dự báo, trong năm 2023 nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp những khó khăn do kinh tế toàn cầu đối mặt với suy giảm, lạm phát. Từ quý III/2022 đến nay, kinh tế trong nước đã bị ảnh hưởng khi tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, dịch bệnh, xung đột vũ trang, khủng hoảng năng lượng kéo dài. Tình trạng lãi suất tăng, lạm phát tăng tạo áp lực lên thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao trong khi hàng hóa tiêu thụ chậm. Giải ngân vốn đầu tư công cũng còn nhiều điểm nghẽn chưa thể khắc phục ngay. Tất cả những yếu tố đó khiến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 của tỉnh dự báo sẽ gặp rất nhiều thách thức.

Theo báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 13/3/2023 là 614 tỷ đồng, đạt 20% dự toán Trung ương, 17% dự toán địa phương và bằng 75% so với thực hiện cùng thời điểm năm 2022. Hầu hết các nguồn thu chủ yếu đều giảm mạnh so với năm trước, cụ thể như: Thu nội địa 582 tỷ đồng, đạt 20% dự toán Trung ương, 17% dự toán địa phương, giảm 26% so với thực hiện năm 2022; thu thuế nhập khẩu 31 tỷ đồng, đạt 17% dự toán giao, bằng số thực hiện cùng kỳ năm trước.

Như vậy, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông những tháng đầu năm 2023 chưa đạt tiến độ được giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thực hiện trên dự toán được giao của đa số các khoản thu, sắc thuế đều đạt thấp, thể hiện rõ ở một số lĩnh vực sắc thế lớn, như: Lệ phí trước bạ chỉ đạt 14% dự toán, giảm 45% so với cùng kỳ năm; thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 14% dự toán, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước; thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 12% dự toán, giảm 57% so với năm trước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ đạt 3% dự toán, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022,…

Theo đánh giá sơ bộ, nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023 của Đắk Nông sụt giảm khoảng 145 tỷ đồng, từ điện gió, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng kinh doanh bất động sản và các khoản thu từ doanh nghiệp có vốn FDI. Ngoài ra, trong năm 2023 địa phương tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, như: Giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê trả tiền mặt, tiền hàng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Hiện nay, để hoàn thành mục tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh, quyết tâm phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn đối mặt nhiều tác động bất lợi cả từ bên ngoài và từ nội tại, ông Nghiêm Hồng Quang, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Đắk Nông cho biết: Các sở, ban ngành, các huyện thị và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Song song đó, Sở Tài Chính tham mưu cho tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Nông, đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai dự án trên địa bàn tỉnh để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài, bền vững cho ngân sách.

Nguồn: Vietnam Business Forum)