Xây dựng huyện công nghiệp Bình Xuyên ngày càng xanh, sạch, đẹp

15:03:59 | 25/8/2023

Thời gian qua, cùng với việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, huyện Bình Xuyên luôn tăng cường phối hợp, quản lý môi trường tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.


Hạ tầng xử lý nước thải tại các KCN được xây dựng đồng bộ hiện đại

Hiện nay, huyện Bình Xuyên có 7 KCN, trong đó 5 KCN đang hoạt động với diện tích gần 1.200 ha gồm KCN Bình Xuyên, KCN Bình Xuyên II, KCN Bá Thiện, KCN Bá Thiện II, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. Cả 5 KCN này đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung với quy mô xử lý đạt 17 nghìn m3/ngày/đêm (trong khi tổng lượng nước thải phát sinh tại 5 KCN chỉ khoảng hơn 8 nghìn m3/ngày đêm) và đều bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định gồm hệ thống quan trắc nước thải tự động, hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước mưa, khu vực lưu giữ chất thải rắn và các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khác. Đối với lượng nước thải, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm xử lý đạt quy chuẩn theo quy định của công ty hạ tầng KCN, sau đó được đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.

Để từng bước nâng cao chỉ số về môi trường tại các KCN, huyện Bình Xuyên luôn khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra mẫu nước, không khí, việc đầu tư khu chứa, xử lý chất thải và trồng cây xanh tại nơi làm việc của các doanh nghiệp và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường ngay từ khi quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung; công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường công nghiệp. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn huyện Bình Xuyên đều tập trung nguồn tài chính lớn để xây dựng nhà máy xử lý chất thải; dành từ 10 - 20% quỹ đất cho trồng cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, tạo không gian xanh, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho người lao động cũng như cộng đồng dân cư xung quanh KCN.


Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Xuyên

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên cho biết: Để từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu với UBND huyện hoàn thiện dự án chi tiết bảo vệ môi trường huyện Bình Xuyên giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường thông qua công tác tuyên truyền. Tích cực phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn… Với những khu vực tiếp nhận nguồn nước thải, đơn vị phối hợp với ngành chức năng xác định các vị trí ao hồ để lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải. Trong năm 2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 5 đơn vị sản xuất trên địa bàn. Kết quả kiểm tra, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, UBND huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm nhằm từng bước cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, địa phương có một số tuyến đường đi qua các KCN xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác bừa bãi và tập kết rác không đúng nơi quy định, đặc biệt trên các trục đường chạy qua các KCN. Triển khai hiệu quả đề án bảo vệ môi trường huyện Bình Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Bình Xuyên chú trọng công tác lập quy hoạch, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần từng bước cải thiện môi trường sống của người dân, xây dựng huyện công nghiệp Bình Xuyên ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)