VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và Viện thương mại Kinh tế quốc tế ký kết hợp tác đào tạo tập huấn doanh nghiệp

15:04:19 | 5/4/2024

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và Viện Thương mại Kinh tế quốc tế đã ký kết biên bản hợp tác về chương trình đào tạo tập huấn doanh nghiệp.

Ngày 03/04, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phối hợp với Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế  quốc dân tổ chức hội thảo: Khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hoá. Tại Hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình và Viện Thương mại Kinh tế quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân) về chương trình đào tạo tập huấn doanh nghiệp.


Hội thảoKhả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hoá" thu hút nhiều đóng góp của các nhà nghiên cứu khoa học và đảo doanh nghiệp xuất khẩu tại tỉnh Thanh Hóa

Với việc ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang có thêm nhiều cơ hội mới.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính hạn hẹp, khả năng tiếp cận nguồn vốn, đầu tư công nghệ sản xuất mới hạn chế. Năng lực tiếp cận cũng như thoả mãn các rào cản phi thuế quan tại các thị trường nước ngoài đang còn rất thấp.

Với mong muốn cung cấp thêm hiểu biết về các biện pháp phi thuế quan đồng thời, tăng cường sự trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hiệp hội, VCCI Thanh Hóa phối hợp với Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế  quốc dân tổ chức hội thảo: “Khả năng đáp ứng các biện pháp phi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Thanh Hoá.”

Hiện nay, các công cụ chính sách thương mại phi thuế quan ngày càng được nhiều nước trên thế giới sử dụng, đặc biệt là các nước phát triển, trong đó có nhiều nước là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Chính vì vậy, rào cản phi thuế quan có ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh những tác động tiêu cực làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm của Việt Nam, vẫn có những động lực khiến doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi để thích ứng với yêu cầu của nước nhập khẩu và giành thế chủ động trên thương trường. Vượt qua nhiều thách thức, trong những năm qua, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt.


TS. Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình

Tiến Sĩ, Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa – Ninh Bình cho biết, VCCI Thanh Hóa là đơn vị đại diện và đồng hành với sự đi lên và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Đồng thời, cũng là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và đào tạo lại đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân. Đã và đang ngày càng khẳng định được sức ảnh hưởng, vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp và là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc giữa hai bên nhằm xây dựng, tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bền vững. Để có được những kết quả trên, VCCI Thanh Hóa đã có sự kết nối,  hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước.

Với mong muốn tiếp tục tạo nên nhiều bước đột phá trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho các chương trình trong tương lai, trên cơ sở bình đẳng, tiến bộ, hai bên cùng có lợi. Trải qua thời gian bàn bạc và thảo luận về nội dung hợp tác phát triển như: đào tạo nâng cao trình độ, kĩ năng cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, chuyển giao công nghệ, tuyển sinh, hướng nghiệp và  nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của  hai đơn vị.


Lễ ký kết bản ghi nhớ  giữa VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế  quốc dân

Tại Hội thảo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tiến hành Lễ ký kết bản ghi nhớ  giữa VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế  quốc dân về chương trình đào tạo và tập huấn cho doanh nghiệp.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp