Công ty Cổ phẩn Gốm sứ Thanh Hà: Chủ động vượt khó

14:13:05 | 21/12/2012

Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi cổ phần hóa từ năm 2004. Năm 2007 công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà liên doanh với công ty Constrexim và gọi là công ty cổ phần gốm sứ Constrexim Thanh Hà. Toàn bộ phần vốn được điều chỉnh, tăng vốn điều lệ để chủ động công tác tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty bắt đầu tiếp cận hoạt động trong cơ chế mới đòi hỏi sự năng động sáng tạo của người cán bộ quản lý và mỗi cổ đông phải vận dụng sao cho phù hợp với xu thế phát triển của cơ chế thị trường. Nhiều giải pháp được triển khai giúp công ty phát triển ổn định. Về yếu tố con người, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ năng lực, tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư. Công ty thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đi đào tạo. Để giải quyết khó khăn về nguồn vốn, công ty đã vận dụng mọi hình thức huy động đảm bảo việc làm ổn định cho doanh nghiệp.

Theo giám đốc Công ty CP gốm sứ Thanh Hà – ông Trần Trung Thành, trong những năm gần đây thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, các công ty sản xuất vật liệu xây dựng như Thanh Hà cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh thị trường bó hẹp là sự cạnh tranh gay gắt của các các doanh nghiệp cùng ngành ... Chính vì vậy Ban giám đốc luôn luôn phải tính toán để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, lựa chọn vật liệu, thiết bị, nhà cung cấp… để làm sao tạo ra những sản phẩm tốt nhất mà chi phí tiết kiệm nhất. Để có được điều này Công ty luôn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tích cực phát huy lao động sáng tạo cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ những nỗ lực đó, những năm qua công ty luôn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định năm sau luôn cao hơn năm trước. 9 tháng đầu năm 2012, Công ty đạt doanh thu 20 tỷ đồng. Các nghĩa vụ thu nộp ngân sách và các khoản phí luôn hoàn thành đầy đủ. Sau khi cổ phần hóa, công ty luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể, chủ động sáng tạo trong kinh doanh. Ông Thành cho biết, trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh, điều chỉnh kịp thời những tồn tại yếu kém, luôn quan tâm nâng cao đời sống cho các thành viên. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, để nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty đã nỗ lực xây dựng thương hiệu Thanh Hà là “chất lượng sản phẩm”. Giải pháp vượt suy thoái bằng cách hạn chế nguồn vốn vay ngân hàng, chủ động nguồn vốn dựa vào nội lực là chính. Đồng thời phải linh hoạt trong sản xuất, chú trọng đầu tư các phương tiện, máy móc, thiết bị cần thiết.

Trần Tùng