Ngành hải quan: Phấn đấu đạt thu ngân sách 2017

15:13:57 | 1/12/2017

Năm 2017 ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính là 285.000 tỷ đồng (Thuế XNK + TTĐB + BVMT: 101.700 tỷ đồng; Thuế GTGT: 183.300 tỷ đồng); bình quân mỗi tháng phải thu 23.750 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất từ ngành hải quan thì số thu NSNN từ ngày 01/11 đến ngày 28/11/2017 đạt 23.226 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/11/2017 là 261.158 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán, bằng 88,5% chỉ tiêu phấn đấu (295.000 tỷ đồng).Lãnh đạo cục thuế XNK- Tổng cục hải quan cho biết: tháng 12 là tháng cuối năm, số thu NSNN thường tăng đột biết do doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa chuẩn bị cho các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán 2018 rơi vào tháng 2 nên dự kiến số thu tháng 12/2017 sẽ không tăng mạnh như các năm trước, dự kiến số thu tháng 12/2017 đạt 26.000 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan khẳng định vượt dự toán (285.000 tỷ đồng) do Quốc hội và Chính phủ giao.

Số thu năm 2017 sở dĩ sẽ đạt là do một số nguyên nhân khách quan như: Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm ước đạt 384,7 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 193,7 tỷ USD, tăng 21,1 % và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 191 tỷ USD, tăng 21 %.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2017 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Như vậy, tính trong 11 tháng năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt 2.760 triệu USD, tỷ lệ nhập siêu 11 tháng giảm 0,7%

Nhìn chung 11 tháng đầu năm các mặt hàng đều đạt mức tăng trưởng tốt, nhưng số thu tăng chủ yếu vẫn ở các mặt hàng chủ lực như: ô tô và linh kiện ô tô, xăng dầu, sắt thép, máy móc thiết bị (chiếm khoảng 50%/tổng thu): xăng dầu nhập khẩu các loại tăng 39% về trị giá; sắt thép nhập khẩu các loại tăng 14,3%; máy móc thiết bị nhập khẩu tăng 20,7%.

Ngoài ra, hải quan còn một số giải pháp thúc đẩy số thu nhanh như: tăng cườngquản lý nợ thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho DN XNK...

Lê Hiền