Ngành Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực vì người dân và doanh nghiệp

09:36:45 | 19/3/2024

Cùng với nỗ lực tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, môi trường, ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hậu Giang còn không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong tiếp cận đất đai. Ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hậu Giang đã  trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận nguồn tài nguyên, ngành TNMT cũng tham mưu trong việc thu hút đầu tư chọn lọc, tiết kiệm tài nguyên,…  Ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Hậu Giang đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, do đó công tác thu hút đầu tư đang được quan tâm đẩy mạnh. Với định hướng phát triển bền vững, không đánh đổi kinh tế với môi trường, việc chọn lọc, chú trọng các dự án tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hết sức quan trọng. Sở TNMT đã cùng các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, đề án, chính sách quan trọng góp phần thực hiện tốt định hướng trên.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt việc đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp giấy phép môi trường để dự án triển khai đảm bảo các yêu cầu về phát triển bền vững. Việc tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường,… sẽ tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, nhất là các thủ tục về đất đai, ngành đã có cải cách nào nổi bật?

Sở đã công khai các TTHC về đất đai trên cổng Dịch vụ công của tỉnh bao gồm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí để người dân, doanh nghiệp nắm được. Việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ tại Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đã đồng bộ xử lý qua Hệ thống Thông tin đất đai VNPT-ILIS; đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng đất. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể. Sở đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai ứng dụng gửi tin nhắn SMS, thông báo thuế trên hệ thống liên thông thuế; phối hợp với các ngân hàng thu nghĩa vụ tài chính đất đai khi công dân mang tin nhắn SMS có đính kèm đường liên kết để lấy thông báo thuế điện tử đến nộp. Qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm hoạt động môi giới giải quyết TTHC.

Sở cũng nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ, trước mắt là thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023.

Trong khi Chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 tăng thì Chỉ số Tiếp cận đất đai lại giảm 0,54 điểm và xếp hạng khiêm tốn. Ông đánh giá sao về kết quả này và ngành đang nỗ lực ra sao để nâng cao điểm số, cải thiện thứ hạng những năm tới?

Những năm gần đây, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, ngành TNMT đặc biệt quan tâm thực hiện các nội dung về công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC. Quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại các Quyết định công bố TTHC. Đồng thời, chủ động cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới để phối hợp rà soát, cập nhật sửa đổi và công khai TTHC phù hợp với quy định và tình hình thực tế. Công tác kiểm soát TTHC đã góp phần đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết. Nổi bật như việc thực hiện rút ngắn thời gian Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày theo quy định xuống còn 20 ngày. Mặt khác, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết TTHC. Đặc biệt, từ tháng 6/2023, Sở đã vận hành ứng dụng chuyển thông tin địa chính với cơ quan thuế trên phần mềm một cửa điện tử góp phần giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình giải quyết TTHC vẫn gặp một số khó khăn. Các chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai bị giảm như: Khó khăn về thiếu quỹ đất sạch: Năm 2022 là 27% (năm 2021 là 5%); thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường (% đồng ý): Năm 2022 là 76% (năm 2021 là 78%); thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết (năm 2022 là 100%);…

Để cải thiện các chỉ số trên, những năm tới, Sở đề ra các giải pháp cụ thể như: Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; thường xuyên rà soát, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án triển khai chậm do vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; công khai, đầy đủ thông tin quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch; thông tin về giá đất theo quy định trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện công khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ (2021 - 2025) tỉnh Hậu Giang sau khi được phê duyệt,…

Sở cũng tham mưu tiếp tục cải cách TTHC theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng tính minh bạch để giảm thời gian, chi phí; sơ đồ hóa quy trình các bước thực hiện để tổ chức, công dân dễ tiếp cận. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng,…

Bên cạnh việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án tự chủ tài chính hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (khi đủ điều kiện), tiến tới tự chủ 100% kinh phí, từ đó tự chủ về biên chế, nguồn lực nhân sự để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Sở sẽ tham mưu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tiêu cực.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) chấn chỉnh cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả thực hiện TTHC.


Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường

Ông nhìn nhận thế nào về quá trình hợp tác, đồng hành giữa ngành TNMT với doanh nghiệp trong hai thập niên qua?

Từ khi chia tách tỉnh 2004 cho đến nay, ngành TNMT luôn thực hiện tốt việc đồng hành, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Các TTHC được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh rườm rà, rút ngắn tối đa thời gian. Đặc biệt, tại những dịp đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, cà phê Doanh nhân,… ngành đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện kịp thời rà soát, thống kê, có giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng tinh thần chỉ đạo “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” và quán triệt thực hiện tốt phương châm “2 nhanh, 3 tốt”.

Ngoài ra, ngành cũng chủ động tham mưu, đề xuất rà soát những cơ chế, chính sách bất cập là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp. Một số quy định trong chính sách, pháp luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước đã được góp ý, sửa đổi, bổ sung kịp thời, góp phần phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tạo đột phá CCHC trong đăng ký đất đai

Phân cấp rút ngắn thời gian

Đẩy mạnh cải cách TTHC theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ, ngày 25/5/2023, Sở TNMT đã giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam,… Việc phân cấp đã rút ngắn đáng kể thời gian trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 26/9/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã trình Sở TNMT cắt giảm thời gian thực hiện TTHC với các loại thủ tục giao cho Chi nhánh ký Giấy chứng nhận giảm từ 1- 2 ngày làm việc (do không phải chuyển lên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký và chuyển bưu điện về cấp giấy cho người dân). Đồng thời, khi người dân có nhu cầu đăng ký thực hiện dịch vụ hồ sơ đất đai theo quy định tại Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Khi đó hồ sơ của người dân được cắt giảm thời gian thực hiện 30% so với thời gian quy định.


Ngành Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang có nhiều đóng góp hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh

VNPT-ILIS tạo thuận lợi cho người dân

Thời gian qua, công tác CCHC trong lĩnh vực TNMT có bước chuyển mạnh mẽ; chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện (tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn trung bình đạt trên 99%). Đặc biệt, tỷ lệ nộp hồ sơ có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính trên phần mềm Hệ thống thông tin đất đai trong năm 2023 đạt 95.60%. Có được kết quả này là nhờ Sở đã áp dụng việc vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Hậu Giang (VNPT-ILIS).

Sở TNMT đã phối hợp với VNPT Hậu Giang xây dựng vận hành thành công phần mềm VNPT-ILIS liên thông với cơ quan thuế về các TTHC về lĩnh vực đất đai có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời tích hợp đồng bộ với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Tính năng hệ thống gửi tin nhắn SMS cho người dân kèm đường link cho người dân qua điện thoại để thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính.

Ghi nhận sự chuyển biến này, ngày 12/5/2023 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khảo sát công tác chuyển đổi số của Sở TNMT tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Vị Thanh đã đánh giá cao việc chuyển đổi số của Sở TNMT, VNPT Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Thuế tỉnh tích hợp thành công phân hệ luân chuyển hồ sơ và các thủ tục có liên quan đến việc liên thông thuế.


Trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục trên kênh Xáng Xà No, tỉnh Hậu Giang

Nâng cao năng lực quan trắc tài nguyên môi trường

Trung tâm Quan trắc TNMT (thuộc Sở TNMT) là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản, quan trắc và phân tích các thành phần môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ tư vấn về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các dịch vụ tư vấn khác. Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể viên chức và người lao động, trong năm 2023, Trung tâm đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Ông Lý Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm quan trắc TNMT cho biết: Trong thời gian qua, vấn đề môi trường luôn được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở rất quan tâm. Với phương châm xuyên suốt “trung thực, khách quan, đúng quy định”, Trung tâm luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc xử lý chất thải, giải quyết tốt công tác quản lý môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc, giám sát các nguồn thải có quy mô lớn trước khi thải ra môi trường.

Có được kết quả này là nhờ Trung tâm đã được tỉnh và Sở tạo điều kiện bổ sung, nâng cấp nhiều trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức, thường xuyên cập nhật các phương pháp phân tích, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới; tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng để đánh giá độ chính xác của các phương pháp đo, phân tích được thực hiện tại phòng thí nghiệm.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, mở rộng dịch vụ tư vấn, quan trắc và phân tích môi trường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường.  

Ngô Khuyến  (Vietnam Business Forum)