Huyện Hữu Lũng: Nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo đột phá trong thu hút đầu tư

09:22:21 | 16/4/2024

Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch luôn được huyện Hữu Lũng xác định là một trong những yếu tố quan trọng, then chốt. Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm sáng tạo, đột phá, công tác GPMB trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ rệt.


Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại huyện Hữu Lũng

Ông Bùi Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng khẳng định: “Huyện Hữu Lũng xác định GPMB, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Xuyên suốt trong cả giai đoạn 2021 - 2025, GPMB, tạo mặt bằng sạch được Hữu Lũng xác định là yếu tố then chốt để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. GPMB cũng là chìa khóa, đồng thời cũng là yếu tố quyết định đến tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư. Do đó, huyện đã dồn sức thực hiện công tác GPMB với tinh thần quyết liệt, đồng bộ nhưng có phương pháp phù hợp, linh hoạt.”

Năm 2023, trên địa bàn huyện thực hiện GPMB 17 công trình, dự án (trong đó có 03 dự án trọng điểm của tỉnh và 14 dự án khác) với tổng diện tích cần thu hồi là 794,49ha; số hộ bị ảnh hưởng 1641 hộ. UBND huyện đã ban hành 263 quyết định thu hồi đất; 938 thông báo thu hồi đất; 26 quyết định cưỡng chế thu hồi đất; 03 quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; 31 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng kinh phí 155,56 tỷ đồng để thực hiện các công trình, dự án. Tiến hành chi trả đối với 780 trường hợp bị ảnh hưởng với kinh phí 108,08 tỷ đồng, diện tích 47,39ha; tổ chức vận động và cưỡng chế thu hồi đất đối với 30 trường hợp, diện tích 4,86ha; bàn giao mặt bằng diện tích 52,25ha, hoàn thành GPMB 08 dự án.

Kết quả thực hiện GPMB các dự án trọng điểm đạt kết quả tương đối tốt, cụ thể như sau: Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng: Hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích dự án. Chi trả đối với 134 trường hợp, kinh phí 119,11 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 trường hợp, diện tích 1,32ha. Hoàn thành GPMB 37,11ha/52,3ha, đạt 70,95% tổng diện tích dự án.

Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng: Hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích dự án. Chi trả đối với 119 trường hợp bị ảnh hưởng với kinh phí 23,88 tỷ đồng. Hoàn thành GPMB 19,1ha/22,24ha, đạt 86% diện tích dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn: UBND huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án. Ban hành 155 thông báo thu hồi đất để thực hiện GPMB đợt 1- Giai đoạn 1 của dự án (65ha), hoàn thành 100% diện tích được bàn giao. Thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, hoàn thành trong tháng 12/2023. Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Hữu Lũng để thực hiện dự án trình tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định. Tham gia ý kiến điều chỉnh kế hoạch thực hiện Dự án tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh. Đến hết tháng 12/2023 sẽ ban hành giá đất cụ thể để thực hiện dự án.

Dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1: Đã ban hành 147 thông báo thu hồi đất, đến tháng 12/2023 ban hành 100% thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng và giá đất cụ thể để thực hiện dự án.

Để thực hiện được khối lượng công việc nhiều trong khi công tác GPMB là khó khăn, phức tạp, huyện Hữu Lũng xác định phải có cách làm phù hợp, hiệu quả với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị. Theo đó, huyện Hữu Lũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan công tác GPMB, ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, thành lập Đoàn công tác tuyên truyền, vận động GPMB của huyện. Nhận thức rõ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đối với mỗi dự án, huyện đều thực hiện công bố công khai quy hoạch chi tiết để người dân cùng biết và giám sát.


Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh kiểm tra công tác thực địa tại Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Trong công tác GPMB, phải thực hiện theo nguyên tắc đúng ngay từ đầu; trong xử lý phải cương quyết, nhất quán, dám chịu trách nhiệm khi giải quyết những vấn đề có khó khăn, vướng mắc vì lợi ích chung; quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, luôn đề cao trách nhiệm giải trình. Nếu có nội dung chưa được thực hiện đúng thì cần phải điều chỉnh, sửa đổi ngay, không được để sự việc diễn biến phức tạp thêm. Cùng với đó, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình. Thời gian qua, huyện tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa; kịp thời giải quyết những đề nghị chính đáng, phù hợp của nhân dân. Chỉ đạo Ban bồi thường GPMB huyện phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thống kê, lập phương án bồi thường, phương án tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, những đối tượng xúi giục, kích động nhân dân làm trái chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác GPMB.

Với sự quyết liệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, địa phương trên địa bàn, công tác GPMB của huyện Hữu Lũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án trọng điểm với phạm vi, diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân, thu hồi cả đất ở và đất sản xuất nhưng vẫn tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và đảm bảo tiến độ đề ra. Đây cũng là cơ sở và tiền đề để Hữu Lũng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới.

Nguồn: Vietnam Business Forum